News -

Szczecin: konkurs Przystanek Sukces

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na najlepszy biznesplan. Wśród nagród są m.in. preferencyjne pożyczki na rozwój działalności.


Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie biznesplanu – czyli pomysłu na własną działalność gospodarczą w Szczecinie. Autorzy zgłoszeń będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, dotyczących m.in. inteligencji finansowej, podstaw prowadzenia działalności czy właśnie przygotowania biznesplanu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano liczne nagrody. Główną - w wysokości 5 tys. zł (oraz bezpłatne konto przez 12 miesięcy) - ufundował Bank Zachodni WBK. Zwycięzca w kategorii do 18. roku życia otrzyma tablet, a laureat pierwszego miejsca w kategorii powyżej 18 lat będzie mógł skorzystać z preferencyjnych pożyczek i darmowych usług, otrzyma również 1 tys. zł.

Formularz zgłoszeniowy można otrzymać wysyłając e-mail na adres sukces@pfp.com.pl.

Podpisany formularz wraz z biznesplanem (według dowolnego wzoru) należy dostarczyć do 15 lipca 2015 r. do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin).

Dodatkowe informacje na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

stopka strony