News -

Szczeciński ratusz wspiera zdolnych

Młodzi mieszkańcy Szczecina osiągający wysokie wyniki w nauce mogą już składać wnioski o stypendia naukowe.


O wsparcie mogą się ubiegać studenci i doktoranci. Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1200 zł w drugim i 1400 zł w trzecim. Wsparcie dla doktoranta wynosi 3000 zł brutto. 

Wnioski przyjmowane będą do 10 marca br.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.

stopka strony