News -

Szkoła dla Pracodawców - Pracodawcy dla Szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkie szkoły zawodowe dla młodzieży do udziału w III edycji konkursu dla placówek osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.


Przedsięwzięcie przygotował Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół zawodowych oferujących uczniom najwyższą jakość kształcenia i skutecznie współpracujących z pracodawcami. Dwie poprzednie edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”.

Aby wziąć udział w konkursie szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 16 stycznia 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

stopka strony