News -

Targi Edukacji i Aktywizacji Zawodowej w Pszowie

Szukasz pracy, stażu, praktyk, poradnictwa zawdowowego? Zamierzasz zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcesz po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ścieżkę swojej kariery i rozwoju? Weź udział w Targach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej w Pszowie organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy!


Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach zaprasza na TARGI EDUKACJI i AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ organizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3 kwietnia 2012 ROKU (wtorek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY, ul. Traugutta 1 (budynek Miejskiego Ośrodka Kultury), 44-370 Pszów Podczas Targów dostępne będą:
• oferty pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej dla absolwentów, młodzieży uczącej się i osób pozostających bez pracy,
• oferty pracy za granicą,
• oferty szkoleń, kursów zawodowych i kwalifikacyjnych,
• informacje na temat projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez OHP i nie tylko,
• informacje z zakresu doradztwa zawodowego i przepisów Kodeksu Pracy,
• oferty szkół.
Honorowy Patronat nad Targami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej objął Burmistrz Miasta Pszów. Więcej informacji: www.slaska.ohp.pl, www.ohp.pl oraz bezpośrednio w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie, ul. Traugutta 1, tel. 32 447-10-50
stopka strony