News -

Trwają prace nad nowym Erasmusem

Ministrowie edukacji państw Unii, obradujący pod przewodnictwem duńskiej prezydencji, zawarli pierwsze porozumienie w sprawie zawartości nowego unijnego programu na rzecz edukacji i młodzieży „Erasmus dla wszystkich”.


Ministrowie ds. edukacji państw Unii Europejskiej, obradujący pod przewodnictwem Danii, zawarli pierwsze porozumienie w sprawie zawartości nowego unijnego programu na rzecz edukacji i młodzieży „Erasmus dla wszystkich”.

Zdaniem Komisji Europejskiej, obywatele i instytucje mogą spodziewać się poszerzenia unijnej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. wymiany nauczycieli czy zagraniczne praktyki. Taki właśnie jest cel nowego programu poświęconego edukacji i młodzieży - „Erasmus dla wszystkich”. W piątek 11 maja duńska prezydencja w UE - reprezentowana przez minister ds. dzieci i edukacji Christine Antorini - zdołała osiągnąć pierwsze porozumienie w sprawie programu w gronie unijnych ministrów ds. edukacji.

Sprawa programu „Erasmus dla wszystkich” była najważniejszym elementem programu spotkania Rady UE ds. Edukacji i Młodzieży. Ministrowie poparli zaproponowany przez duńską prezydencję kompromis w sprawie programu, zgodnie z którym wzmocniona ma zostać mobilność i współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją i młodzieżą – w Europie i poza nią.

„Erasmus dla wszystkich” zastąpić ma m.in. realizowane obecnie programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Obejmować będzie również nowe działania związane ze sportem. Nowy program skupiał się będzie na wzmacnianiu internacjonalizacji i europejskiej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami.

Na decyzję w sprawie budżetu inicjatywy trzeba jeszcze poczekać - „Erasmus dla wszystkich” jest jednym z elementów ujętych w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii. Ostateczna wersja tego dokumentu ma być negocjowana w Parlamencie Europejskim. Nowy program ma wejść w życie w 2014 roku.

Źródło: http://eu2012.dk/en/NewsList/Maj/Uge-19/EYSC-education
Relacja wideo dostępna jest pod adresem:
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-11232
stopka strony