News -

Turniej Innowacji Społecznych

Wiesz, jak wykorzystać nowe technologie, by wspierać słabszych? Zgłoś swój pomysł do konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego.


Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie i wsparcie najlepszych europejskich przedsiębiorców społecznych, poprzez promowanie innowacyjnych idei i inicjatyw służących walce z wykluczeniem społecznym. Mogą to być projekty z różnych dziedzin: od edukacji, opieki zdrowotnej i tworzenia miejsc pracy, poprzez nowe technologie po nowe systemy i procesy.

W konkursie przyznawane są cztery nagrody: dwie w kategorii ogólnej oraz dwie w kategorii specjalnej - w tym roku otrzymają je autorzy inicjatyw poświęconych starzeniu się. Zwycięzcy otrzymają po 50 tys. euro, laureaci drugich miejsc – 20 tys. euro.

W turnieju mogą wziąć udział organizacje non-profit i for-profit (w szczególności prowadzone przez młodych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych), departamenty przedsiębiorstw zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zespoły studentów.

W ostatnich latach do konkursu zgłaszano głównie projekty związane ze: zwalczaniem bezrobocia, wspieraniem środowiska osób marginalizowanych i o mniejszych szansach oraz promowaniem dostępu do edukacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony