News -

Twoja wizja, twoja przyszłość, twoja Europa

Jaka jest twoja wizja Europy? Jak będzie wyglądać Stary Kontynent w roku 2030? Masz pomysł? Przedstaw go - np. w formie noworocznego przemówienie szefa Komisji Europejskiej – i zgłoś się do konkursu, w którym nagrodą jest rozmowa z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
Od 22 do 25 maja obywatele UE będą wybierać nowy Parlament Europejski. Z tej okazji Fundacja im. Friedricha Eberta ogłosiła międzynarodowy konkurs dla młodzieży, pytając młodych ludzi: jaka jest twoja wizja Europy? W jakim miejscu będzie UE w roku 2030? Czy wyjdzie z kryzysu wzmocniona? Czy wizerunek Europy kompletnie się zmieni?

Swoje przewidywania mogą opisać wszyscy chętni obywatele UE w wieku od 16 do 23 lat. Formuła wypowiedzi może być bardzo różnorodna: można nadesłać noworoczne przemówienie szefa Komisji Europejskiej w roku 2030, serwis informacyjny z 1 stycznia 2030 r., pracę plastyczną (rysunek, obraz, kolaż itp.) lub audiowizualną (film lub audycję) przestawiającą Stary Kontynent za półtorej dekady. Ważne, by zgłoszenia były zredagowane (opisane) w języku angielskim.

Nagrodą w konkursie jest spotkanie w Rzymie z przewodniczącym PE Martinem Schulzem.

Prace należy przesyłać na adres fes-wena@fes.de do 7 lutego 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie:
www.facebook.com/FESWesteuropa.Nordamerika

Źródło informacji:
Europejski Portal Młodzieżowy
stopka strony