News -

Umiejętności drogą do zatrudnienia

64 wskaźniki dla 214 krajów zebrano w bazie danych WISE, publikowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.


Wskaźniki dotyczą umiejętności istotnych z punktu widzenia zatrudnienia (skills for employment). Autorzy bazy wykorzystali dane Międzynarodowej Organizacji Pracy, OECD, UNESCO, Banku Światowego i Eurostatu.

Informacje podzielono na pięć głównych sekcji. Wśród nich są:
 - wskaźniki kontekstowe dla poszczególnych krajów (m.in. PKB, populacja itd.);
 - wskaźniki ilustrujące kwestię nabywania umiejętności;
 - informacje na temat wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych;
 - wskaźniki dotyczące niedopasowania umiejętności;
 - wskaźniki ekonomiczne i społeczne (wydajność, zatrudnienie bezrobocie).

Baza dostępna jest na stronie OECD.

stopka strony