News -

Unia dla Obywateli

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie ustanawiające program „Europa dla Obywateli” na lata 2014-2020.


W ramach programu będzie udzielane wsparcie w dwóch obszarach:
- „Pamięć Europejska” - dla przedsięwzięć umacniających rolę wspólnej Europy jako projektu pokojowego oraz inicjatyw służących utrwalaniu pamięci o totalitarnych reżimach, które odcisnęły tragiczne piętno na współczesnej historii Europy;

- „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” - dla projektów popularyzujących wiedzę na temat kształtowania aktualnej polityki UE oraz promujących aktywne zaangażowanie społeczeństw w europejskie procesy polityczne.

Komitet programowy „Europy dla Obywateli” powstanie i przyjmie zasady procedowania oraz roczny plan prac jeszcze w maju. Wtedy też opublikowany zostanie przewodnik po programie.

Wnioski w pierwszym naborze organizowanym w ramach programu (działanie "Partnerstwa miast") przyjmowane będą do 4 czerwca. Drugi termin – na składanie aplikacji dotyczących partnerstw miast, sieci miast partnerskich oraz projektów obywatelskich – ustalony został wstępnie na 1 września.

Więcej informacji na stronie:
http://tinyurl.com/n4egvdn

stopka strony