News -

Unia i Rada razem na rzecz młodzieży

Komisja Europejska i Rada Europy podpisały nowe porozumienie o partnerstwie na lata 2014-2020.


Dokument potwierdza przedłużenie partnerstwa, zawartego w 1998 r., którego celem jest osiągnięcie synergii w działaniach obu organizacji w dziedzinie młodzieży. W latach 2014-2016 współpraca UE i RE dotyczyć będzie w szczególności zaangażowania i obywatelstwa, włączenia społecznego z uwzględnieniem dostępu do praw społecznych oraz walki z nowymi formami ksenofobii i dyskryminacji, a także uznawalności efektów pracy z młodzieżą i jej jakości.

Inicjatywy podejmowane przez obie organizacje skierowane będą do polityków, ekspertów rządowych, młodych naukowców i przedstawicieli organizacji młodzieżowych.

Więcej szczegółów w oświadczeniu Unii Europejskiej i Rady Europy.

stopka strony