News -

Unia wesprze mobilność sportowców?

Komisja Europejska zaprosiła do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla pomysłu wspierania mobilności Europejczyków związanej ze sportem.


Komisja Europejska zaprosiła do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla ewentualnej unijnej inicjatywy wspierającej mobilność w dziedzinie sportu.

Do przeprowadzenia takich analiz wezwał Komisję Parlament Europejski. Zadaniem autorów studium będzie zebranie wszystkich istotnych informacji, które pomogą zdecydować, czy podjęcie przez Unię kroków w kierunku finansowania mobilności związanej ze sportem jest konieczne, czy byłoby wykonalne, jaki kształt powinna przybrać taka inicjatywa i jakie musi spełniać warunki oraz jak wysokie byłyby jej koszty.

Komisja czeka na zgłoszenia chętnych do 27 września 2012 r.
Więcej szczegółowych informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/sport/news/20120615-study-mobility_en.htm
stopka strony