News -

Unijne kredyty studenckie coraz bliżej

Europejski Fundusz Inwestycyjny czeka na oferty banków zainteresowanych udziałem w Systemie Gwarancji Pożyczek dla studentów studiów magisterskich w ramach programu Erasmus+.


System Gwarancji Pożyczek to nowy element wsparcia studentów, uruchamiany w ramach programu Erasmus+. Kredyty mają być dostępne przed końcem 2015 r., udzielać ich będą banki wybrane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF).

Wsparcie ma umożliwić absolwentom studiów licencjackich wyjazd na zagraniczne studia magisterskie. Wysokość pożyczki wynosić będzie 12 tys. euro (w przypadku studiów rocznych) lub 18 tys. euro (przy studiach dwuletnich).

W sumie w ramach Systemu udzielone zostaną kredyty o wartości 3 mld euro, z których do 2020 r. skorzysta ok. 200 tys. studentów.

Dodatkowe informacje na stronie EIF.

stopka strony