News -

W ONZ o młodzieży

Wzmocnienie międzynarodowej współpracy na rzecz młodzieży oraz wyzwania stojące przed młodymi ludźmi z całego świata to główne tematy spotkania wysokiego szczebla, zaplanowanego w dniach 25-26 lipca w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wydarzenie związane jest z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Hasłem przewodnim są słowa "Młodzież: dialog i wzajemne zrozumienie".

W pierwszym dniu spotkania zaplanowano równoległe obrady przy dwóch okrągłych stołach. Uczestnicy pierwszej z dyskusji rozmawiać będą o wzmocnieniu międzynarodowej współpracy dotyczącej młodzieży, pogłębieniu dialogu i wzajemnego zrozumieniu, a także o zwiększaniu aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym jako niezbędnym elemencie zmian prowadzących do integracji społecznej, pełnego zatrudnienia i likwidacji ubóstwa. Debata przy drugim stole dotyczyć będzie wyzwań stojących przez młodzieżą oraz szans na wzrost zatrudnienia, zrównoważony rozwój i uporanie się z problemem biedy.

W drugim dniu spotkania zaplanowano dwie sesje plenarne.

Więcej informacji na stronie http://esango.un.org/irene/?page=viewContent&nr=14742&type=8§ion=8
stopka strony