Weź udział w badaniu Eurodesk

Podziel się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z szukaniem możliwości pracy, studiów 
i wolontariatu za granicą i wygraj nagrody!


Europejskie Biuro Eurodesku - sieci zajmującej się promowaniem możliwości mobilności edukacyjnej oraz oferującej wysokiej jakości bezpłatne informacje i wsparcie dla młodych ludzi oraz pracowników młodzieżowych - przeprowadza cykliczną ankietę dotyczącą doświadczeń młodych związanych z planowaniem studiów, pracy lub wolontariatu za granicą.

Weź udział w badaniu i odpowiedz na pytania:
● Jak postrzegasz wyjazd za granicę po pandemii?
● Jakich możliwości szukasz?
● Jakie informacje lub wsparcie uważasz za przydatne?
● Z jakich źródeł informacji najczęściej korzystasz?

Ankieta skierowana jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 35 lat - zarówno tych, którzy skorzystali już z mobilności edukacyjnej, jak i tych, którzy dopiero planują wyjechać na wolontariat, studia lub podjąć pracę za granicą.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut, a osoby, które udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania, wezmą udział w losowaniu 3 aparatów Polaroid. 

Ankieta dostępna jest w kilkunastu językach, w tym w j. polskim. Wersję językową można zmienić rozwijając pasek wyboru w prawym górnym rogu strony.

Link do ankiety

#ankietaeurodesku    #eurodesksurvey

stopka strony