News -

Wszyscy równi - prawa człowieka oczami dziecka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.

Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formacie A3, dotyczącej równości w kontekście praw człowieka. Uczniowie mogą wykorzystać m.in. pastele, farby, pisaki, kredki i węgiel – ważne, by rysunki były płaskie i można je było przesłać tradycyjną pocztą.

W konkursie zostanie wyłonionych 12 laureatów, którzy odbiorą nagrody rzeczowe i dyplomy. Laureaci odwiedzą również Centrum Nauki Kopernik, a ich prace zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015 oraz zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem należy przesyłać do dnia 27 maja 2014 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
stopka strony