News -

Wykluczenie - zagrożenie dla przyszłości

Jak duży jest problem wykluczenia społecznego młodzieży i jak idzie walka nim? Na te pytania starali się odpowiedzieć autorzy nowej publikacji wydanej przez Europejskie Forum Młodzieży.


W raporcie przeanalizowano sytuację społeczną młodych ludzi, oceniono skuteczność polityki w tym zakresie prowadzonej w UE, opisano również stan zabezpieczenia społecznego i usług, dostępnych dla młodzieży.

Najwięcej miejsca poświęcono lukom w systemach opieki społecznej w Europie, które wymagają szybkiego usunięcia. Jak wynika z raportu, europejski model społeczny musi zostać dostosowany do zmian społecznych i ekonomicznych – należy zwiększyć inwestycje w młode pokolenie poprzez wspieranie edukacji, tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz rozwój systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i rynku mieszkaniowego.

Raport (w języku angielskim) dostępny jest na stronie European Youth Forum.

stopka strony