News -

Wypełnij ankietę o nauce zdalnej

Chcesz przyczynić się do stworzenia strony, która pomoże nauczycielom w ocenie kompetencji w zakresie nauczania zdalnego? Wypełnij ankietę!


Fundacja Innowatorium organizuje międzynarodowe badanie skierowane do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół. Jego celem jest zbadanie nauczania zdalnego z perspektywy osób prowadzących lekcje. 

Pozyskana wiedzy posłuży do stworzenia strony do samoewaluacji kompetencji nauczania zdalnego. Platforma ta umożliwi samodzielną diagnozę potrzeb rozwojowych, a także będzie oferować szereg narzędzi i gier do wykorzystania zarówno w pracy z uczniami, jak i w celu poprawy własnych umiejętności. 

Wypełnienie części nauczycielskiej trwa 15-30 minut, a dla kadry zarządzającej dodatkowe 10-15 minut.

Badanie jest realizowane razem z włoskimi i węgierskimi partnerami w ramach projektu „Model Kompetencji Nauczania Zdalnego”, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spot promujący: https://www.youtube.com/watch?v=URmLslM4BGQ 
Link do ankiety: https://forms.gle/FFpy9zzvaMfG4Zyt8

 

#nauczyciel    #szkoła    #edukacja    #zdalna

stopka strony