News -

Zagraniczne staże dla absolwentów

Uczelnia Łazarskiego z Warszawy poszukuje absolwentów prawa, ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych zainteresowanych udziałem w zagranicznym stażu.


Celem projektu „Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych”, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci, jest zwiększenie szans absolwentów w odnalezieniu się na rynku pracy. W ofercie są staże w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaproszenie skierowane jest zarówno do absolwentów Uczelni Łazarskiego, jak i innych uczelni wyższych. Gdzie: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
Kiedy: 2014
Kontakt: Monika Tkaczyk
E-mail: leonardo@lazarski.edu.pl
Deadline: 09-02-2014
Więcej informacji na stronie Uczelni.
stopka strony