News -

Znamy szczegóły „Erasmusa dla wszystkich”

Nawet 5 milionów Europejczyków – czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie – będzie miało szanse na zagraniczne studia lub szkolenia w ramach nowego programu UE „Erasmus dla wszystkich”. Nowa inicjatywa poświęcona edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi została właśnie zaprezentowana w Brukseli.


Nawet 5 milionów Europejczyków – czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie – będzie miało szanse na zagraniczne studia lub szkolenia w ramach programu UE „Erasmus dla wszystkich”. Nowa inicjatywa poświęcona edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi została właśnie zaprezentowana w Brukseli.

Według planów Komisji Europejskiej „Erasmus dla wszystkich” ma od 2014 r. zastąpić istniejące obecnie programy „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”. Wśród pięciu milionów potencjalnych beneficjentów prawie 3 miliony stanowić mają uczniowie szkół wyższych i zawodowych. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) będą mogli korzystać z nowego systemu gwarancji pożyczkowych, uruchomionego we współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W sumie siedmioletni budżet programu „Erasmus dla wszystkich” sięgnąć ma 19 miliardów euro.

Propozycja Komisji Europejskiej zakłada m.in. że:
  - 2,2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło otrzymać dofinansowanie, dzięki któremu część swojej nauki lub szkoleń będzie mogło spędzić za granicą (obecnie grantów starcza dla 1,5 mln studentów);
  - wśród wspomnianych wyżej studentów aż 135 tys. będzie miało szansę na uzyskanie grantów na studia w krajach dopiero wchodzących do UE;
  - 735 tys. uczniów szkół zawodowych będzie mogło spędzić część swojej nauki lub szkoleń za granicą (dotychczasowe programy obejmowały 350 tys. beneficjentów);
  - dofinansowanie zagranicznych wyjazdów poświęconych nauczaniu lub szkoleniu uzyska milion nauczycieli i pracowników młodzieżowych (dotychczas: 600 tysięcy);
  - 330 tys. studentów studiów magisterskich będzie mogło skorzystać z pożyczek gwarantowanych przez EBI, służących finansowaniu nauki za granicą;
  - szanse udziału w akcjach wolontariackich lub wymianach młodzieżowych otrzyma 540 tys. młodych ludzi (w dotychczasowych programach: 374 tysiące);
  - 115 tysięcy instytucji i organizacji związanych z edukacją, szkoleniami oraz działalnością młodzieżową będzie miało szansę na uzyskanie dofinansowania dla tworzenia w sumie 20 tysięcy „strategicznych partnerstw”, służących realizacji wspólnych inicjatyw, promowaniu wymian młodzieżowych i wymiany doświadczeń.
  - 4 tysiące instytucji edukacyjnych i firm będzie mogło wziąć udział w 400 „porozumieniach na rzecz wiedzy” (knowledge alliances) oraz „porozumieniach na rzecz umiejętności branżowych” (sector skills alliances) - tak by zwiększać atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy, wspierać innowacyjność i ducha przedsiębiorczości.
Propozycja Komisji Europejskiej będzie teraz dyskutowana w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim. Instytucje te podejmą ostateczne decyzje w sprawie ram budżetowych na lata 2014-2020.

Komunikat Komisji i dodatkowe dokumenty dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
stopka strony