News -

Zrównoważony rozwój - śledź postępy

Dzięki specjalnej stronie internetowej możesz śledzić postępy UE w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.


"EU policies and actions" - przeprowadzi cię przez 17 kategorii i celów nad którymi intensywnie pracuje cała wspólnota. 

Do 2030 r. UE chce zrealizować ambitny plan zrównoważonego rozwoju w obszarach takich jak: bieda, głód, zdrowie, równość w edukacji i gender, godna praca i wzrost ekonomiczny.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony