eurostudia • Cypr

Studia na Cyprze

Prężnie rozwijające się cypryjskie uniwersytety oferują warunki, o jakich mogliby pomarzyć studenci w wielu mniej egzotycznych krajach Europy.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Na Cyprze działa dziewięć uniwersytetów – sześć prywatnych i trzy państwowe: Uniwersytet Cypru, Otwarty Uniwersytet Cypru (oferuje głównie naukę na odległość) i Uniwersytet Technologiczny. Uczyć można się też na cypryjskich szkołach wyższych (ich listę znajdziesz na cypryjskim portalu edukacyjnym), jednak ich ukończenie nie jest jednoznaczne ze zdobyciem licencjatu. Kraj uczestniczy w Procesie bolońskim, edukacja wyższa podzielona jest więc na trzy etapy, a studenci zdobywają punkty ECTS. Uczelnie szacują, że zdobycie 1 punktu wymaga 25-30 godzin nauki. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: jesienny (od września do grudnia) oraz wiosenny (od lutego do czerwca). Obowiązuje specyficzny system oceniania egzaminów – od 0 (bardzo źle) do 10 (doskonale). By zdać, trzeba dostać co najmniej 5. 

Stopnie akademickie. Uniwersytety na Cyprze oferują uzyskanie dyplomu licencjata (akademickiego i zawodowego), magistra oraz doktora. Dyplom licencjata (Ptychio), otrzymuje się po czterech latach studiów w pełnym wymiarze godzin i uzbieraniu 240 punktów ECTS. By uzyskać dyplom magistra, konieczne są dalsze trzy lub cztery semestry nauki i 90-120 punktów ECTS. Praca magisterska nie zawsze jest obowiązkowa. Trzeci stopień nauki – doktorat – uzyskuje się po kolejnych minimum trzech, a maksymalnie 8 latach nauki. Co ciekawe, by rozpocząć niektóre studia doktoranckie na Cyprze, nie trzeba mieć dyplomu magistra. 
 

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Na Cyprze kandydaci na studia licencjackie muszą zdać egzaminy wstępne (Pancyprian Examinations), przeprowadzane przez lokalne Ministerstwo Edukacji – uczestniczą w nich tylko obywatele Cypru. Obywatele UE posiadający maturę międzynarodową mogą się ubiegać o miejsce na uczelni w ramach tzw. szybkiej ścieżki – zarezerwowano dla nich do 3 proc. miejsc na studiach.
Nieco inaczej wygląda rekrutacja na studia magisterskie. O przyjęciu decydować może rozmowa kwalifikacyjna, pisemny egzamin lub list polecający. Koniecznie złożyć należy również: formularz aplikacyjny, kopię dyplomu, życiorys.

Terminy. Na Uniwersytecie Cypru w 2020 r. formularz aplikacyjny na studia należało złożyć do 6 kwietnia (na semestr zimowy) lub 31 października (na semestr letni).

Egzaminy. Organizuje je cypryjskie Ministerstwo Edukacji na przełomie maja i czerwca. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie ministerstwa.

Znajomość języka, certyfikaty

Języki wykładowe to grecki i turecki, choć są oczywiście przedmioty wykładane po angielsku. By móc studiować, należy udowodnić znajomość greckiego – najlepiej przedstawiając certyfikat (The Certificate of Attainment in Greek). Istnieje też możliwość przejścia specjalnego kursu i zdania egzaminu językowego umożliwiającego studia. Szczegółowe wymagania językowe warto sprawdzić na uczelni. Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego na studiach magisterskich na Uniwersytecie Cypru znajdziesz tutaj.
 

Pobyt i ubezpieczenie

Formalności. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) również można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, ale tylko w wyznaczonych punktach kontrolnych. Wjazd i wyjazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy zajętej przez Turcję jest jednak źle widziany przez władze Republiki Cypryjskiej.
Osoby rozpoczynające studia na Cyprze po przyjeździe powinny zgłosić się do Departamentu Migracji i Ewidencji Ludności (Civil Registry and Migration Department) i postarać się o tymczasowe pozwolenie na pobyt (temporary residence permit). W tym celu należy wypełnić wniosek MEU1A, przedstawić paszport lub dowód (oraz kopie), potwierdzenie przyjęcia na studia oraz oświadczenia: o posiadaniu wystarczających środków finansowych i wykupieniu polisy zdrowotnej. Urzędnicy poproszą również o dwa zdjęcia paszportowe. 

Ubezpieczenie. Świadectwem ubezpieczenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). By uzyskać bezpłatną opiekę medyczną w publicznych cypryjskich szpitalach wystarczy jednak pokazać legitymację studencką. Prywatne ubezpieczenie przyda się, jeśli planujesz dłuższy pobyt na Cyprze i musisz korzystać z opieki zdrowotnej w związku z chorobą, która nie zagraża twemu życiu.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Rok studiów licencjackich na państwowych uniwersytetach cypryjskich kosztuje od 2000 do 3500 euro, ale za czesne studentów z Cypru i UE płaci… państwo. Inaczej jest na studiach magisterskich – tam czesne płaci już student – od 5125 euro do 10250 euro. Drogie są również studia doktoranckie – na Uniwersytecie Technologicznym kosztują minimum 3200 euro.

Utrzymanie i zakwaterowanie. By przeżyć miesiąc na Cyprze, potrzeba minimum 700 euro. Droga jest szczególnie żywność i zakwaterowanie. Uczelnie oferują miejsca w akademikach, ale dostanie ich nie jest proste (Uniwersytet Cypru ma tylko 208 łóżek). Działają więc uczelniane biura nieruchomości (Housing Offices), gromadzące informacje o pokojach i mieszkaniach dla studentów. Za wynajem mieszkania na Cyprze zapłacić trzeba ok. 400-600 euro miesięcznie, a za materiały niezbędne na studiach od 20 do 80 euro na miesiąc.

Inne opłaty. Zaniedbywanie nauki jest kosztowne. Płaci się m.in. za niezaliczone przedmioty i przesunięcie terminu złożenia pracy magisterskiej. Wysokość opłat jest zróżnicowana, w zależności od uczelni.

Życie studenckie

Na cypryjskich uczelniach nie brakuje zagranicznych studentów – przeważają jednak przybysze z Azji. W ostatnich latach najwięcej było Chińczyków oraz obywateli Indii, Bangladeszu i Pakistanu. Najprawdopodobniej decydujący wpływ miał na to klimat. Życie studenckie toczy się głównie w barach (bywalcy polecają New Division w Nikozji) i na plażach, ciepłych o każdej porze roku. Plusem są też działające non-stop tawerny. Menedżerowie miejscowych barów wyszli naprzeciw przyjezdnym: na ulotkach piszą często tłustym drukiem: ŻADNEJ GRECKIEJ MUZYKI. Wygląda na to, że ktoś im uświadomił, jak bardzo jest „lubiana”. Studenckiego klimatu nie czuć natomiast w Nikozji – to duże miasto żyje swoim życiem.

Stypendia

Otrzymanie stypendium na studia magisterskie jest trudne. Większość zagranicznych studentów pochodzi z Azji i ich naukę wspierają tamtejsze rządy. Kandydat na studenta z Polski o stypendium może zapytać w cypryjskim Ministerstwie Edukacji i Młodzieży.
Same uczelnie oferują wsparcie dla najuboższych studentów – udziela go Studencki Fundusz Socjalny. Według Eurydice, w roku akademickim 2020/2021 zasiłki socjalne dla studentów (student grants) wynosiły od 750 do 3420 euro rocznie (zależnie od dochodów w rodzinie), jednak mogły się o nie ubiegać wyłącznie osoby, które mieszkały na Cyprze przez co najmniej pięć lat przed rozpoczęciem studiów. Dodatkowo na zakup książek czy wynajem mieszkania najubożsi studenci studiów I stopnia mogą uzyskać dodatkowy zasiłek (student allowance) w wysokości do 3692 euro rocznie.
Stypendia naukowe wynoszą od 3000 do 4000 euro.

Praca dla studenta

Polacy nie potrzebują specjalnych pozwoleń na pracę. Zdarza się, że możliwość zarobku stwarza sama uczelnia – warto wybrać się do Centrum Karier, by sprawdzić aktualne oferty. Tam również gromadzone są – w formie elektronicznej – informacje o pracy poza szkołą. Sprawdź ofertę Uniwersytetu Technologicznego. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w zaświadczenie o niekaralności – jest wymagane przez wielu pracodawców.
O pracę na Cyprze nie jest jednak tak łatwo – bezrobocie w październiku 2019 r. (według Eurostatu) wynosiło 7,1 proc. Płaca minimalna na Cyprze nie jest regulowana, średnie wynagrodzenie na początku 2019 r. wynosiło 2269 euro miesięcznie. Więcej informacji znajdziesz na stronie cypryjskiego Departamentu Pracy.

#cypr #studia

Data utworzenia:

stopka strony