eurostudia • Estonia

Studia w Estonii

„90 proc. zagranicznych studentów twierdzi, że Estonia to doskonałe miejsce do życia” – takim sloganem reklamują się estońskie uczelnie wyższe. Faktycznie, ten niewielki kraj na północnym wschodzie Europy nie ociąga się z reformami – ani w gospodarce, ani w szkolnictwie wyższym.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Studiować w Estonii można na 20 uczelniach wyższych, wśród których znajduje się 6 uniwersytetów publicznych i 1 prywatny. W języku angielskim można studiować na ponad 270 kierunkach. Pełen wykaz uczelni oraz wyszukiwarkę kierunków znajdziesz na stronie Study in Estonia i DreamApply.

Stopnie akademickie. Tak jak w większości krajów Europy, studia podzielone są na 3 etapy. Studia I stopnia (licencjackie) na uczelniach akademickich trwają zwykle trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (bakalaureusekraad). Na uczelniach specjalistycznych nauka trwa trzy lub cztery lata, a studenci na koniec uzyskują dyplom ukończenia szkoły wyższej (rakenduskõrgharidusõppe diplom). Studia II stopnia (magistriõpe) na większości kierunków trwają dwa lata, po których zdobywa się tytuł magistra (magistrikraad). Wyjątkiem są kierunki medyczne i niektóre inżynieryjne (medycyna, stomatologia, farmacja, architektura, inżynieria lądowa), oferowane w cyklu zintegrowanym, 5- lub 6-letnim, zaraz po maturze. Najambitniejsi mogą wybrać się na studia III stopnia (doktoranckie, doktoriõpe), trwające minimum trzy lub cztery lata, po których uzyskuje się tytuł doktorikraad. Rok akademicki trwa podzielony jest na dwa semestry – zimowy (od ostatniego tygodnia sierpnia do stycznia) i letni (od stycznia do maja). Każdy kończy się czterotygodniową sesją egzaminacyjną, podobną do polskiej. Egzaminy są zarówno ustne, jak i pisemne. Obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania: 0 lub F to ocena najsłabsza (puudulik, opanowane mniej niż 50 proc. materiału), A lub 5 to stopień najwyższy (suurepärane, student udowodnił znajomość ponad 91 proc. materiału).

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. Generalne warunki przyjęcia na studia są podobne do obowiązujących w innych krajach Europy: kandydat musi posiadać dyplom potwierdzający ukończenie wcześniejszego etapu nauki (w przypadku chętnych na studia I stopnia – dyplom maturalny) oraz certyfikat znajomości języka angielskiego (gdy stara się o przyjęcie na kierunek wykładany w tym języku). Aplikuje się przez internet, przez portal DreamApply. Po wypełnieniu internetowego formularza należy go wydrukować i wysłać na uczelnię pierwszego wyboru wraz z potwierdzonymi notarialnie kopiami wymaganych dokumentów (np. świadectwem dojrzałości i wykazem zaliczeń). W zależności od uczelni rekrutacja wiąże się z uiszczeniem opłaty wpisowej (od 0 do 120 euro). Proces aplikowania został przystępnie opisany na stronie Study in Estonia.
 

Terminy. Rekrutacja zwykle rozpoczyna się już na początku roku, a kończy latem. 
 

Egzaminy. Uczelnie często wymagają zdania egzaminów wstępnych. Uniwersytet w Tallinie od lutego do lipca na większości kierunków organizuje je kilka razy w miesiącu (w większości przez Skype). Na niektórych uczelniach można się też spodziewać obowiązkowych testów, konieczności przejścia rozmowy kwalifikacyjnej, napisania eseju lub przedstawienia portfolio.

Znajomość języka, certyfikaty

Estońskie uczelnie honorują wszystkie najważniejsze certyfikaty znajomości języka angielskiego (IELTS, TOEFL, CAE, CPE), może się jednak zdarzyć, że będą wymagały zdania dodatkowego egzaminu. Certyfikaty Cambridge zdobyć można w Tallinie – przy miejscowym uniwersytecie działa Centrum Językowe.

Pozwolenie na pobyt

By móc mieszkać w Estonii dłużej niż 90 dni, należy przed upływem tego okresu zgłosić się do Biura Ewidencji Ludności w lokalnym magistracie. Urzędnikom należy przedstawić m.in. oświadczenie o miejscu pobytu (notice of residence). W efekcie w ciągu dziesięciu dni otrzymuje się osobisty numer identyfikacyjny (personal identification number) – niezbędny np. do tego, by korzystać z darmowego transportu publicznego w Tallinie lub uczelnianych systemów informatycznych.
Po uzyskaniu numeru masz 30 dni, żeby zgłosić się do lokalnej placówki estońskiej Policji i Straży Granicznej (Police and Border Guard) i złożyć wniosek o wydanie estońskiego dowodu tożsamości (ID-Card). Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie estońskiej policji i straży granicznej.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studia w Estonii dla tych, którzy nie mówią po estońsku, są płatne, ale wysokość czesnego jest mocno zróżnicowana – zależy od uczelni, kierunku i stopnia studiów. Za rok nauki zapłacisz od 1660 do 7500 euro (nie dotyczy np. prawa czy medycyny – 11000 euro za rok). Uwaga – jeśli dobrze poszukasz, znajdziesz także bezpłatne kierunki. Za to studia doktoranckie są darmowe dla wszystkich.
 

Utrzymanie i zakwaterowanie. Jeśli szukasz miejsca do zamieszkania, zacznij od uczelni – niektóre z nich oferują miejsca w akademikach. Miesięcznie za pokój zapłacisz od 75 do 150 euro. Najtańsze mieszkania „na mieście” to wydatek co najmniej 200 euro, ale jeśli zależy Ci na dobrym standardzie i dogodnej lokalizacji – przygotuj się raczej na wydanie 400 euro miesięcznie. Szukając ofert na wolnym rynku, zajrzyj na portale: www.kv.ee czy www.city24.ee. W sumie by przeżyć miesiąc w Estonii będziesz potrzebował ok. 600 euro. Za obiad w restauracji studenckiej zapłacisz od 3 do 5 euro, za kino 5 euro, za bilet autobusowy od 0,5 euro (uwaga: transport miejski jest w Tallinie darmowy dla mieszkańców!). Więcej informacji tutaj.
 

Życie studenckie

Estonia już dawno nie przypomina dawnej republiki sowieckiej. Od lat stara się naśladować sąsiadów ze Skandynawii, inwestując w nowoczesne technologie. Pod względem liczby spraw, które na uczelniach można załatwić przez internet, Estonia jest z pewnością w światowej czołówce. Konsekwentnie rozwijana oferta studiów w języku angielskim nie tylko przyciąga przybyszów z innych krajów, ale także buduje prestiż miejscowych uniwersytetów. Estończycy nie są narodem specjalnie rozrywkowym, nie znaczy to jednak, że w Tallinie czy innych ośrodkach uniwersyteckich nie ma dobrych miejsc do zabawy.

Stypendia

Studenci mogą starać się zarówno o stypendia socjalne, jak i naukowe. W tym pierwszym przypadku wsparcie wynosi (w zależności od dochodów) od 75 do 220 euro miesięcznie, a zasiłki wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. Stypendia naukowe sięgają 100 euro miesięcznie (dane z roku akademickiego 2020/2021).
Obywatele Estonii oraz osoby z prawem stałego pobytu, studiujące na studiach stacjonarnych od co najmniej 9 miesięcy mogą też skorzystać z systemu kredytów studenckich (więcej w broszurze Eurydice). Warto także przyjrzeć się ofercie Centrum Edukacji Wyższej przy Fundacji Archimedesa, zajrzeć na stronę Study in Estonia, a także odwiedzić Ambasadę Estonii w Warszawie.

Praca dla studenta

By podjąć pracę nie potrzebujesz żadnych pozwoleń. Nie obowiązują też żadne ograniczenia, jeśli chodzi o tygodniową liczbę godzin, które możesz przepracować. Średnia pensja w Estonii w 2023 r. wynosiła 1424 euro.


Ofert pracy szukaj w uczelnianych biurach karier, w internecie i bezpośrednio w firmach. Pisz maile zamiast dzwonić – ta druga metoda raczej nie jest tu mile widziana.

#studia #estonia

Data utworzenia:

stopka strony