eurostudia • Luksemburg

Studia w Luksemburgu

Uniwersytet w Luksemburgu reklamuje się jako uczelnia wielokulturowa i wielojęzyczna. Nic dziwnego – ponad 40% mieszkańców tego kraju to obcokrajowcy.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W zasadzie liczy się tylko jedna – Uniwersytet Luksemburski. Szkoła ta powstała w 2003 r. z połączenia Centre Universitaire de Luxembourg (ang. University Centre of Luxembourg) i trzech specjalistycznych instytutów, zajmujących się technologiami, naukami społecznymi i pedagogicznymi. Przez ostatnie lata oferta Uniwersytetu znacznie się poszerzyła – obecnie oferuje on 14 kierunków studiów I stopnia, 42 kierunki II stopnia i cztery kierunki doktoranckie. Więcej szczegółów na stronie UL.
Obok publicznego Uniwersytetu Luksemburskiego działają również: prywatna Luxembourg School of Business (LSB), kształcący głównie sportowców Lunex University, a także skierowane przede wszystkim do obcokrajowców: Miami University – John E. Dolibois European Center (Mudec) oraz Sacred Heart University. Ten ostatni oferuje głównie kursy biznesowe i studia MBA. 
Skorzystać można również z oferty kilku niewielkich uczelni kształcących w czterech podstawowych kierunkach: administracja i handel, technologie, sztuka oraz służba zdrowia i sprawy społeczne. Kierunki te pozwalają uzyskać po trzech latach nauki świadectwo technika wyższego szczebla (BTS – brevet de technicien supérieur). Listę uczelni znajdziesz na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego..

Stopnie akademickie. Zgodnie z celami Procesu bolońskiego studia podzielone są na trzy etapy. Studia I stopnia – licencjackie – trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu bachelor académique (na kierunkach o profilu akademickim) lub bachelor professionnel (kierunki o profilu zawodowym). Studia II stopnia – magisterskie – obejmują 2 lata nauki, po których studenci zdobywają dyplom master académique lub master professionnel. Wyjątkiem są kierunki medyczne – studia II stopnia np. na kierunku weterynaria trwają 4 lata.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Podstawowe wymagania są podobne do stawianych w innych krajach: o miejsce na studiach może się ubiegać każdy obywatel UE, który zdał maturę i dobrze zna język wykładowy. Osoby zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie Luksemburskim powinny wypełnić elektroniczny formularz, zgromadzić wymagane dokumenty, a następnie wysłać je – razem z wnioskiem o przyjęcie na studia – do Wydziału do Spraw Studenckich (Service des Etudes et de la Vie Etudiante – SEVE). Więcej informacji na stronie uczelni.
Najważniejszym potrzebnym dokumentem jest świadectwo maturalne – powinno ono zostać przetłumaczone i potwierdzone. Certyfikat zgodności (equivalence) wydaje (odpłatnie, koszt to 75 euro) odpowiednie biuro. 
Terminy. Kandydaci na studia licencjackie na Uniwersytecie Luksemburskim mogą składać dokumenty od kwietnia do połowy września. Chętni do podjęcia nauki na kierunkach magisterskich muszą sprawdzić terminy rekrutacji na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
Egzaminy. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona – jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, Uniwersytet przeprowadza konkurs świadectw oraz rozmowę kwalifikacyjną. Na kierunkach artystycznych i sportowych organizowane są testy predyspozycji.

Znajomość języka, certyfikaty

Uniwersytet Luksemburski reklamuje się jako uczelnia wielokulturowa i wielojęzyczna. Zatrudnia akademików z 20 krajów, studenci pochodzą z ponad 120 różnych krajów, a językami wykładowymi są angielski, francuski i niemiecki. W zależności od wymogów, obcokrajowcy powinni przedstawić certyfikat znajomości danego języka, na przykład TOEFL (z wynikiem minimum 90) lub IELTS (6,5).
 

Pozwolenie na pobyt

By móc mieszkać w Luksemburgu dłużej niż 3 miesiące, musisz zgłosić się do lokalnego urzędu i wystąpić o pozwolenie na pobyt (ang. registration certificate, fr. attestation d'enregistrement). Urzędnikom trzeba pokazać m.in. dowód tożsamości oraz zaświadczenie o podjęciu studiów. Więcej szczegółów dotyczących pobytu w Luksemburgu można znaleźć na stronie Guichet.
 

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Choć Luksemburg to jedna ze stolic Europy, a cały kraj należy do najbogatszych na świecie, opłata za studia (enrollment fee) jest niska. Na większości kierunków studiów licencjackich wynosi 400 euro za semestr (na 1 roku) oraz 200 euro za semestr (na drugim i trzecim roku). Studia magisterskie kosztują zwykle 200 euro za semestr, choć są wyjątki: na przykład studia na kierunku bankowość i finanse mogą kosztować nawet 24 tysiące euro. Więcej w publikacji Eurydice.
 

Utrzymanie i zakwaterowanie. Luksemburczycy należą do najbogatszych narodów świata – stać ich na to, by nie patrzeć na ceny. Niestety, studentom koszty utrzymania mogą dać się we znaki. By przeżyć miesiąc w Luksemburgu, trzeba mieć do dyspozycji co najmniej 1100 euro miesięcznie. Za zakwaterowanie w akademiku zapłacisz 380 euro (lub 600 euro – jeśli wybierzesz kwaterę prywatną), na jedzenie wydasz ok. 300 euro miesięcznie, a na telefon ok. 30 euro. Materiały dydaktyczne będą Cię kosztować ok. 400 euro rocznie. Więcej szczegółów na stronie UL.

Życie studenckie

Uniwersytet Luksemburski ma tylko ok. 6400 słuchaczy – można go więc śmiało nazwać uczelnią kameralną. Jednocześnie jednak wyróżnia się wielokulturowością – około połowa studentów pochodzi z zagranicy, a jednym z celów szkoły jest promowanie mobilności: każdy student studiów licencjackich musi przynajmniej jeden semestr nauki spędzić w innym kraju. Uczelnia współpracuje z ponad 50 szkołami w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Luksemburg z pewnością nie jest imprezową stolicą Europy – to raczej miejsce dla tych, którzy chcą się skoncentrować na nauce i liczą na karierę w instytucjach Unii Europejskiej.

Stypendia

W Luksemburgu można starać się o pomoc finansową udzielana przez rząd (CEDIES), m.in. granty i kredyty studenckie – rocznie można uzyskać ponad 16 tys. euro. Studenci muszą zacząć spłacać pożyczkę najpóźniej w dwa lata po zakończeniu studiów i mają na to 10 lat. Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu sieci Eurydice. Uwaga: o rządową pomoc mogą ubiegać się ci, którzy mają status rezydenta lub pracują w Luksemburgu (lub są krewnymi osób zatrudnionych).
Wsparcie na sfinansowanie czasowej nauki w Luksemburgu można uzyskać również z prywatnych fundacji i innego rodzaju instytucji – ich listę można na stronie cedies.public.lu.

Praca dla studenta

Będąc studentem w Luksemburgu, możesz pracować w pełnym wymiarze czasu (40 godzin tygodniowo) tylko podczas wakacji – i to pod warunkiem, że masz nie więcej niż 27 lat. Zgodnie z prawem, Twoja pensja nie może być niższa niż 80 proc. płacy minimalnej.
W trakcie roku akademickiego masz prawo pracować nie dłużej niż 10 godzin tygodniowo. Umowę na czas określony można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy (czyli 5 lat). Za godzinę pracy musisz dostać co najmniej stawkę minimalną – co daje 1998,59 euro miesięcznie. Więcej szczegółów dotyczących regulacji na stronie UL.
O pracę w Luksemburgu jest dość łatwo, bezrobocie w marcu 2020 r. sięgało 5,2 proc. (w Polsce – 5 proc). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 6435 euro, a płaca minimalna 2500 tysiące euro.

#studia #luksemburg

Data utworzenia:

stopka strony