eurostudia • Luksemburg

Studia w Luksemburgu

Myślisz o studiach biotechnologicznych? Pomyśl o Luksemburgu! Rząd tego kraju postawił właśnie na biotechnologię: na miejscowym uniwersytecie zyskała ona absolutny priorytet. Cel jest jasny: małe państwo ma się stać europejskim centrum badań i rozwoju w tej dziedzinie.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W zasadzie liczy się tylko jedna – Uniwersytet Luksemburski. Szkoła ta powstała w 2003 r. z połączenia Centre Universitaire de Luxembourg (ang. University Centre of Luxembourg) i trzech specjalistycznych instytutów, zajmujących się technologiami, naukami społecznymi i pedagogicznymi. Przez ostatnie lata oferta Uniwersytetu znacznie się poszerzyła – obecnie oferuje on 14 kierunków studiów I stopnia, 42 kierunki II stopnia i cztery kierunki doktoranckie. Więcej szczegółów na stronie UL.
Obok publicznego Uniwersytetu Luksemburskiego działają również: prywatna Luxembourg School of Business (LSB), kształcący głównie sportowców Lunex University, a także skierowane przede wszystkim do obcokrajowców: l'Open University Luxembourgla Miami University – John E. Dolibois European Center (Mudec) oraz Sacred Heart University. Ten ostatni oferuje głównie kursy biznesowe i studia MBA. Dodatkowe informacje na stronie luxembourg.public.lu.
Skorzystać można również z oferty kilku niewielkich uczelni kształcących w czterech podstawowych kierunkach: administracja i handel, technologie, sztuka oraz służba zdrowia i sprawy społeczne. Kierunki te pozwalają uzyskać po trzech latach nauki świadectwo technika wyższego szczebla (BTS – brevet de technicien supérieur).

Stopnie akademickie. Zgodnie z celami Procesu bolońskiego studia podzielone są na trzy etapy. Studia I stopnia – licencjackie – trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu bachelor académique (na kierunkach o profilu akademickim) lub bachelor professionnel (kierunki o profilu zawodowym). Studia II stopnia – magisterskie – obejmują 2 lata nauki, po których studenci zdobywają dyplom master académique lub master professionnel. Wyjątkiem są kierunki medyczne – studia II stopnia np. na kierunku weterynaria trwają 4 lata.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Podstawowe wymagania są podobne do stawianych w innych krajach: o miejsce na studiach może się ubiegać każdy obywatel UE, który zdał maturę i dobrze zna język wykładowy. Osoby zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie Luksemburskim powinny wypełnić elektroniczny formularz, zgromadzić wymagane dokumenty, a następnie wysłać je - razem z wnioskiem o przyjęcie na studia - do Wydziału do Spraw Studenckich (Service des Etudes et de la Vie Etudiante - SEVE).
Najważniejszym potrzebnym dokumentem jest świadectwo maturalne - powinno ono zostać przetłumaczone i potwierdzone. Certyfikat zgodności (equivalence) wydaje (odpłatnie) lokalne ministerstwo edukacji. Dodatkowe informacje na stronie www.guichet.public.lu.
Terminy. Kandydaci na studia licencjackie na Uniwersytecie Luksemburskim mogą składać dokumenty od kwietnia do połowy września. Chętni do podjęcia nauki na kierunkach magisterskich muszą sprawdzić terminy rekrutacji na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
Egzaminy. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona - jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, Uniwersytet przeprowadza konkurs świadectw. Na kierunkach artystycznych i sportowych organizowane są testy predyspozycji.

Znajomość języka, certyfikaty

Uniwersytet Luksemburski reklamuje się jako uczelnia wielokulturowa i wielojęzyczna. Zatrudnia akademików z całego świata, a językami wykładowymi są angielski, francuski i niemiecki. W zależności od sytuacji, obcokrajowcy powinni przedstawić certyfikat znajomości danego języka.

Pozwolenie na pobyt

By móc mieszkać w Luksemburgu dłużej niż 3 miesiące, musisz zgłosić się do lokalnego urzędu i wystąpić o pozwolenie na pobyt (ang. registration certificate, fr. attestation d'enregistrement). Urzędnikom trzeba pokazać dowód tożsamości, zaświadczenie o podjęciu studiów, dowód ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklarację o posiadaniu wystarczających środków finansowych, by się utrzymać. Więcej szczegółów dotyczących pobytu w Luksemburgu w znaleźć można w broszurze wydanej przez władze tego kraju (w jęz. angielskim).

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Choć Luksemburg to jedna ze stolic Europy, a cały kraj należy do najbogatszych na świecie, opłata za studia (enrollment fee) jest niska. Na większości kierunków studiów licencjackich wynosi 400 euro za semestr (na 1 roku) oraz 200 euro za semestr (na drugim i trzecim roku). Studia magisterskie kosztują zwykle 200 euro za semestr, choć są wyjątki: zarządzenie bezpieczeństwem systemów informatycznych (1600 euro/semestr), księgowość i audyt (1600 euro za semestr), przedsiębiorczość i innowacje (1500-2500 euro/semestr) czy bankowość i finanse (8750 euro za semestr). Szczegółowy wykaz opłat na stronie UL.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Luksemburczycy należą do najbogatszych narodów świata - stać ich na to, by nie patrzeć na ceny. Niestety, studentom koszty utrzymania mogą dać się we znaki. By przeżyć miesiąc w Luksemburgu, trzeba mieć do dyspozycji co najmniej 1100 euro miesięcznie. Za bilet miesięczny zapłacisz 37,5 euro, za zakwaterowanie w akademiku 380 euro (lub 600 euro - jeśli wybierzesz kwaterę prywatną), na jedzenie wydasz ok. 300 euro miesięcznie, a na telefon ok. 30 euro. Materiały dydaktyczne będą Cię kosztować ok. 400 euro rocznie. Więcej szczegółów na stronie UL.

Życie studenckie

Uniwersytet Luksemburski ma tylko 6300 słuchaczy – można go więc śmiało nazwać uczelnią kameralną. Jednocześnie jednak wyróżnia się wielokulturowością – aż 2400 studentów pochodzi z zagranicy, a jednym z celów szkoły jest promowanie mobilności: każdy student studiów licencjackich musi przynajmniej jeden semestr nauki spędzić w innym kraju. Uczelnia współpracuje z ponad 50 szkołami w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Luksemburg z pewnością nie jest imprezową stolicą Europy – to raczej miejsce dla tych, którzy chcą się skoncentrować na nauce i liczą na karierę w instytucjach Unii Europejskiej.

Stypendia

W Luksemburgu można starać się o publiczną pomoc finansową, m.in. granty i kredyty studenckie - łącznie można uzyskać nawet 19950 euro rocznie. Studenci muszą zacząć spłacać pożyczkę najpóźniej w dwa lata po zakończeniu studiów i mają na to 10 lat. Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu sieci Eurydice.
Wsparcie na sfinansowanie czasowej nauki w Luksemburgu można uzyskać również z prywatnych fundacji i innego rodzaju instytucji - stypendia na studia w Luksemburgu oferuje m.in. Collège d’Europe, którego jedna z siedzib mieści się w Warszawie (Natolin). Pełną listę instytucji znaleźć można na stronie cedies.public.lu.

Praca dla studenta

Będąc studentem w Luksemburgu, możesz pracować w pełnym wymiarze czasu (40 godzin tygodniowo) tylko podczas wakacji - i to pod warunkiem, że masz nie więcej niż 27 lat. Zgodnie z prawem, Twoja pensja nie może być niższa niż 80 proc. płacy minimalnej.
W trakcie roku akademickiego masz prawo pracować nie dłużej niż 10 godzin tygodniowo. Umowę na czas określony można zawrzeć na okres nie dłuższy niz 60 miesięcy (czyli 5 lat). Za godzinę pracy musisz dostać co najmniej stawkę
minimalną - czyli 11,1 euro. Więcej szczegółów dotyczących regulacji na stronie UL.
O pracę w Luksemburgu jest dość łatwo, bezrobocie we wrześniu 2017 r. sięgało 6 proc. (w Polsce - 4,8 proc., dane Eurostatu). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4712 euro (luty 2017 r.), a płaca minimalna - bagatela - 1998 euro.

#studia #luksemburg

Data utworzenia: