eurostudia • Irlandia

Studia w Irlandii

Studia w Irlandii wymagają systematycznej nauki, ale nie nudzą i nie przytłaczają – ceniona jest przede wszystkim samodzielność i umiejętność krytycznego myślenia.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W Irlandii studiować można na 8 uniwersytetach, 11 politechnikach (Institutes of Technology) oraz kilkudziesięciu kolegiach nauczycielskich (Colleges of Education) i uczelniach prywatnych. Uczyć się można również w czterech szkołach wyższych wchodzących w skład NUI (National University of Ireland). Wyszukiwarkę uczelni znajdziesz na stronie Education Ireland, a wyszukiwarkę kierunków – na portalu Qualifax.

Stopnie akademickie. Obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji, przy czym szkoły wyższe przyznają stopnie na poziomach od 6 do 10 (uniwersytety: 7-10). Są to: higher certificate (poziom 6, dwa lata nauki), ordinary bachelor degree (poziom 7, trzy lata studiów), higher diploma lub honours bachelor degree (poziom 8, odpowiednio rok oraz trzy lub cztery lata), masters degree (poziom 9, rok lub dwa) oraz doctoral degree (poziom 10, minimum trzy lata samodzielnych badań). 

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. By dostać się na studia wystarczy zdać w Polsce maturę, uczelnie biorą jednak pod uwagę oceny. Na niektórych kierunkach, np. artystycznych, szkoły wyższe stawiają dodatkowe wymagania. Rekrutacja na studia I stopnia jest scentralizowana, zajmuje się nią Central Applications Office (CAO). Dokumenty możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, przedtem jednak dokładnie sprawdź, jakie wymagania stawia wybrana przez ciebie uczelnia. Co roku możesz złożyć do CAO tylko jeden wniosek. By dostać się na studia II stopnia, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią, niekiedy konieczne będzie aplikowanie przez system PAC. Uznawalnością dyplomów zajmuje się National Qualifications Authority of Ireland.

Terminy. W 2023 r. CAO przyjmowało dokumenty do 1 lutego (koszt: 40 euro). Kto zdążył złożyć aplikację wcześniej - do 20 stycznia, wykorzystując drogę elektroniczną, mógł liczyć na zniżkę (płacił 30 euro). Spóźnialscy mogli aplikować do 1 maja, ale musieli się przygotować na większe wydatki (60 euro).

Egzaminy. Nie obowiązują – liczą się przede wszystkim oceny na dokumencie ukończenia szkoły średniej (w Irlandii jest to the Leaving certificate). By mieć realne szanse na dostanie się na studia, na świadectwie maturalnym trzeba mieć przynajmniej trzy oceny C lub ich krajowe odpowiedniki.

Znajomość języka, certyfikaty

Uczelnie akceptują następujące dyplomy: Irish Leaving Certificate in English (poziom podstawowy z oceną min. D), GCSE English Language (min. ocena C), GCE O-Level English Language (min. ocena C), University of Cambridge (zdany), IELTS (z oceną ogólną 6,0), CAE (Certificate of Advanced English, ocena A), CPE (Certificate of Proficiency in English, ocena C). Listę wszystkich certyfikatów znajdziesz na stronie Education Ireland.

Pobyt i ubezpieczenie

W Irlandii możesz mieszkać przez 90 dni na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące możesz zarejestrować się na pobyt stały (czyli uzyskać residence permit), jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątek stanowią współmałżonkowie oraz dzieci powyżej 16. roku życia, nie będący obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni. Wniosek o wydanie residence permit złożyć należy w najbliższym komisariacie policji (Garda). Formularze pobrać możesz m.in. ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości i Równości. Wymagane dokumenty to: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni, ewentualnie świadectwo ślubu. Koszt: 300 euro.
 

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studia są płatne i dość drogie, każda uczelnia ma własny cennik. Np. w roku 2022/2023 studia licencjackie na Trinity College w Dublinie kosztowały ok. 4700 euro. Ale uwaga! Studenci z państw UE mogą być zwolnieni z czesnego na studiach I stopnia. Free Fees Initiative to rządowy program umożliwiający bezpłatną naukę po spełnieniu określonych wymogów. Dotyczy tylko osób studiujących po raz pierwszy, które nie powtarzają semestru i nie studiują jednocześnie na innym kierunku. Studentów obowiązują jednak opłaty w wysokości 3000 euro za rok na pokrycie m.in. kosztów egzaminów. Szczegółowe informacje na stronie Higher Education Authority. Więcej o stypendiach dowiesz się ze strony Education Ireland.
 

Utrzymanie i zakwaterowanie. Koszty utrzymania w Irlandii są wysokie. Autorzy edukacyjnych serwisów szacują, że rocznie student wydać musi na utrzymanie i zakwaterowanie od 7000 do 12 tys. euro, w Dublinie – od 11 do 15 tysięcy euro. Miesięcznie wydatki sięgają ok. 1350 euro. W skład tej sumy wchodzi zakwaterowanie – powyżej 450 euro, żywność – od 200 euro, książki i pomoce naukowe – 70 euro. Szukając zakwaterowania, warto zwrócić się do Accommodation Office na swojej uczelni. Ofert można też poszukać w lokalnych gazetach oraz w agencjach nieruchomości – np. daft.ie lub MyHome.ie.

Życie studenckie

Wysoki poziom, doskonała infrastruktura, międzynarodowe towarzystwo i doskonałe piwo. To charakterystyczne cechy studiowania w Irlandii. Mimo że w ostatnich miesiącach liczba Polaków na Zielonej Wyspie spada, wciąż można się tu czuć jak u siebie – spotykając Polaków od rana do wieczora w autobusach, pubach, a nawet wśród uczelnianych urzędników. Studia wymagają systematycznej nauki, ale nie nudzą i nie przytłaczają – ceniona jest przede wszystkim samodzielność i umiejętność krytycznego myślenia. Doskonale wyposażone laboratoria i biblioteki ułatwiają zdobywanie wiedzy, a rozbudowane kompleksy sportowe pozwalają wyżyć się fizycznie po intelektualnym wysiłku.

Stypendia

Wsparcie finansowe (maintenance grants) dla studentów studiów dziennych na poziomie licencjatu oferuje rząd Irlandii. Obsługą programu Student Universal Support Ireland (SUSI) zajmuje się Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Authority). Szczęśliwcy, którzy zakwalifikują się do programu, otrzymują do 6000 euro zasiłku, w zależności od poziomu dochodów i miejsca zamieszkania. Szczegółowe przepisy znajdziesz na stronie SUSI. Zaglądnij także do publikacji Eurydice.
 

Praca dla studenta

Jako student i obywatel UE możesz pracować w Irlandii przez żadnych ograniczeń. Nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych zezwoleń, nie jest wymagana nawet karta pobytu (residence permit).
Sytuacja na rynku pracy jest dość przyzwoita – w 2019 r. bezrobocie w Irlandii sięgało 5 proc. (dla porównania w Polsce – 3,3 proc.). Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło ok. 3250 euro. Płaca minimalna w lipcu 2019 r. to 1656 euro miesięcznie.

Szczegółowe informacje o pracy w Irlandii znajdziesz na stronie Citizens Information.

#studia #irlandia

Data utworzenia:

stopka strony