eurostudia • Irlandia

Studia w Irlandii

Aż 60 proc. młodych Irlandczyków idzie na studia – to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Nic dziwnego, że władze Zielonej Wyspy chwalą się tym faktem na prawo i lewo. Skąd taki sukces? To efekt wysokich wydatków na edukację i dbałości o ścisłą współpracę uczelni z pracodawcami.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W Irlandii studiować można na 7 uniwersytetach (w 2012 r. na 2272 kierunkach), 13 politechnikach (Institutes of Technology, 2103 kierunki) oraz kilkudziesięciu kolegiach nauczycielskich (Colleges of Education) i uczelniach prywatnych. Uczyć się można również w sześciu szkołach wyższych wchodzących w skład NUI (National University of Ireland). Wyszukiwarkę uczelni znajdziesz na stronie www.educationireland.com, a wyszukiwarkę kierunków - na portalu www.qualifax.ie.

Stopnie akademickie. Obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji, przy czym szkoły wyższe przyznają stopnie na poziomach od 6 do 10 (uniwersytety: 7-10). Są to: higher certificate (poziom 6, dwa lata nauki), ordinary bachelor degree (poziom 7, trzy lata studiów), higher diploma lub honours bachelor degree (poziom 8, odpowiednio rok oraz trzy lub cztery lata), masters degree (poziom 9, rok lub dwa) oraz doctoral degree (poziom 10, minimum trzy lata samodzielnych badań). Każdy z tytułów ma kilka odmian, szczegóły na diagramie irlandzkich Krajowych Ram Kwalifikacji.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty.By dostać się na studia wystarczy zdać w Polsce maturę, uczelnie biorą jednak pod uwagę oceny. Na niektórych kierunkach, np. artystycznych, szkoły wyższe stawiają dodatkowe wymagania. Rekrutacja na studia I stopnia jest scentralizowana, zajmuje się nią Central Applications Office (CAO). Dokumenty możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, przedtem jednak dokładnie sprawdź, jakie wymagania stawia wybrana przez ciebie uczelnia. Co roku możesz złożyć do CAO tylko jeden wniosek. By dostać się na studia II stopnia, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią. Uznawalnością dyplomów zajmuje się National Qualifications Authority of Ireland.

Terminy. W 2013 r. CAO przyjmowało dokumenty do 1 lutego (opłata 40 euro). Kto zdążył złożyć aplikację wcześniej - do 20 stycznia, wykorzystując drogę elektroniczną, mógł liczyć na zniżkę (opłata spadała do 25 euro). Spóźnialscy mogli aplikować do 1 maja, ale musieli się przygotować na większe wydatki (80 euro przy wniosku papierowym, 50 euro – elektronicznym).

Egzaminy. Nie obowiązują – liczą się przede wszystkim oceny na dokumencie ukończenia szkoły średniej (w Irlandii jest to the Leaving certificate). By mieć realne szanse na dostanie się na studia, na świadectwie maturalnym trzeba mieć przynajmniej trzy oceny C lub ich krajowe odpowiedniki.

Znajomość języka, certyfikaty

Uczelnie akceptują następujące dyplomy: Irish Leaving Certificate in English (poziom podstawowy z oceną min. D), GCSE English Language (min. ocena C), GCE O-Level English Language (min. ocena C), University of Cambridge (zdany), TOEFL (min. 220 punktów w teście komputerowym lub 550 w papierowym), IELTS (z oceną ogólną 6,5), CAE (Certificate of Advanced English, ocena A), CPE (Certificate of Proficiency in English, ocena C). Listę szkół organizujących kursy j. angielskiego znajdziesz na stronie www.educationireland.com.

Pobyt i ubezpieczenie

W Irlandii możesz mieszkać przez 90 dni na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące możesz zarejestrować się na pobyt stały (czyli uzyskać residence permit), jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątek stanowią współmałżonkowie oraz dzieci powyżej 16. roku życia, nie będący obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni. Wniosek o wydanie residence permit złożyć należy w najbliższym komisariacie policji (Garda). Formularze pobrać możesz m.in. ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości i Równości. Wymagane dokumenty to: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni, ewentualnie świadectwo ślubu.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studia są płatne i dość drogie, każda uczelnia ma własny cennik. Np. w roku 2012/2013 studia licencjackie na Trinity College w Dublinie kosztowały 5766-9424 euro, w tym 77 euro opłaty za centrum sportowe i 8 euro składki na Irlandzki Związek Studentów. Szansą na obniżenie opłat jest Free Fees Initiative – rządowy program umożliwiający bezpłatną naukę po spełnieniu określonych wymogów. Szczegółowe informacje na stronie www.studentfinance.ie.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Koszty utrzymania w Irlandii są wysokie. Autorzy edukacyjnych serwisów szacują, że rocznie student wydać musi na utrzymanie i zakwaterowanie od 7500 do 12 tys. euro, w Dublinie – od 11 do 15 tysięcy euro. W skład tej sumy wchodzą wydatki na zakwaterowanie – od 3000 do 5200 euro, żywność i środki czystości – od 2500 do 3500 euro, książki i pomoce naukowe 650 euro, transport, ubezpieczenia i zdrowie – 1500 do 2500 euro. Bilet do kina w Irlandii potrafi kosztować nawet 12 euro (ponad 50 zł). Szukając zakwaterowania, warto zwrócić się do Accommodation Office na swojej uczelni. Ofert można też poszukać w lokalnych gazetach oraz w agencjach nieruchomości – np. daft.ie lub MyHome.ie.

Życie studenckie

Wysoki poziom, doskonała infrastruktura, międzynarodowe towarzystwo i doskonałe piwo. To charakterystyczne cechy studiowania w Irlandii. Mimo że w ostatnich miesiącach liczba Polaków na Zielonej Wyspie spada, wciąż można się tu czuć jak u siebie – spotykając Polaków od rana do wieczora w autobusach, pubach, a nawet wśród uczelnianych urzędników. Studia wymagają systematycznej nauki, ale nie nudzą i nie przytłaczają – ceniona jest przede wszystkim samodzielność i umiejętność krytycznego myślenia. Doskonale wyposażone laboratoria i biblioteki ułatwiają zdobywanie wiedzy, a rozbudowane kompleksy sportowe pozwalają wyżyć się fizycznie po intelektualnym wysiłku.

Stypendia

Wsparcie finansowe (maintenance grants) dla studentów studiów dziennych oferuje rząd Irlandii. Obsługą programu Student Universal Support Ireland (SUSI) zajmuje się Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Authority). Szczęśliwcy, którzy zakwalifikują się do programu, otrzymują do 3000 euro zasiłku, w zależności od poziomu dochodów i miejsca zamieszkania. Szczegółowe przepisy znajdziesz na stronie www.studentfinance.ie.

Praca dla studenta

Jako student i obywatel UE możesz pracować w Irlandii przez 20 godzin tygodniowo w czasie roku szkolnego lub przez 40 godzin w czasie wakacji. Nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych zezwoleń, nie jest wymagana nawet karta pobytu (residence permit).
Sytuacja na rynku pracy jest dość przyzwoita - w czerwcu 2017 r. bezrobocie w Irlandii sięgało 6,3 proc. (dla porównania w Polsce - 4,8 proc., średnio w strefie euro - 9,1 proc.). Średnie wynagrodzenie brutto w I kw. 2017 roku wynosiło 722 euro tygodniowo (czyli miesięcznie - ok. 3100 euro). Płaca minimalna w 2017 r. to 1563 euro/miesięcznie.

Szczegółowe informacje o pracy w Irlandii znajdziesz na stronie Citizens Information.

#studia #irlandia

Data utworzenia: