eurostudia • Hiszpania

Studia w Hiszpanii

Studia w Hiszpanii na pierwszy rzut oka mają same plusy: do wyboru jest wiele kierunków, życie studenckie kwitnie, a klimat sprzyja przez cały rok. Jest tylko jeden poważny problem: nawet po studiach trudno tu o pracę.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Hiszpania oferuje naukę na ponad 80 uniwersytetach (w tym ok. 50 publicznych i ponad 30 prywatnych), instytutach badawczych i klastrach naukowo-technicznych. Kierunki nauczane na hiszpańskich uniwersytetach podzielono na kilka grup: nauki humanistyczne, nauki doświadczalne, nauki społeczne i prawne oraz nauki związane z technologią. Liczba zagranicznych studentów w Hiszpanii sięga w ostatnich latach ok. 100 tysięcy. Większość z nich przyjeżdża na Półwysep Iberyjski z Ameryki Południowej, jedna trzecia z Unii Europejskiej. Wyszukiwarkę hiszpańskich uczelni znajdziesz na stronie Study in Spain, szczegółowe informacje o oferowanych kierunkach są natomiast w wyszukiwarce na stronie miejscowego Ministerstwa Edukacji. Jeśli myślisz o studiowaniu w Katalonii, wejdź na stronę: Study in Catalonia.

Stopnie akademickie. Studia I stopnia trwają 4 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata (grado). Studia II stopnia obejmują roczne lub dwuletnie kierunki magisterskie (dyplom máster), a najbardziej wytrwali mogą spróbować swych sił na studiach doktoranckich (programa de doctorado). Te ostatnie składają się z rocznego okresu nauki oraz dwóch lub trzech lat prac badawczych. Więcej informacji na stronie Universidad de Navarra.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. By dostać się na studia I stopnia, obywatelom UE wystarczy świadectwo maturalne (hiszpański odpowiednik to bachillerato). Starania o przyjęcie na studia należy zacząć od skontaktowania się z UNEDasiss – instytucja ta sprawdza, czy posiadane przez kandydatów wykształcenie jest odpowiednie i wystawia certyfikat Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) z odpowiednią punktacją, od której zależą szanse na dostanie się na studia (najwyższa ocena to 10). By otrzymać certyfikat, należy przedstawić m.in. przetłumaczoną kopię świadectwa i dowód tożsamości. Kto ma ochotę – może przystąpić do egzaminów (Pruebas de competencias específicas (PCE), by poprawić swoje oceny ze świadectwa i zwiększyć szanse na przyjęcie na studia. Więcej informacji na portalu UNEDassis i Educaweb.

Same dokumenty składa się na wybrane uczelnie (zwykle poprzez systemy internetowe) – to one decydują o szczegółowych wymaganiach.
Nieco inny system działa w Katalonii (Barcelona i okolice). Chętni do studiowania na tamtejszych uczelniach publicznych powinni  po uzyskaniu certyfikatu z UNEDasiss zarejestrować się w systemie Accesnet, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do jednego z biur ds. rekrutacji studentów (l'Oficina d'Accés a la Universitat – ich listę znajdziesz tutaj). 

Więcej informacji o uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znaleźć można na stronie hiszpańskiego studyinspain.info oraz w serwisie władz edukacyjnych Katalonii.

Terminy. Rekrutacja studentów organizowana jest zwykle na początku lata – w pierwszym tygodniu czerwca. Drugi nabór prowadzony jest we wrześniu. Szczegóły znajdziesz na stronach uczelni.

Egzaminy. Studentów z Hiszpanii obowiązują egzaminy wstępne PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Przybysze z Unii nie muszą do nich przystępować, chyba, że chcą poprawić swoje oceny i zwiększyć szansę na dostanie się na studia. W takiej sytuacji trzeba skontaktować się z UNED.

Znajomość języka, certyfikaty

By rozpocząć studia, trzeba się wykazać znajomością języka wykładowego. W Hiszpanii sprawa nie jest prosta – najpopularniejszy jest oczywiście kastylijski, ale np. w Barcelonie oficjalnym językiem miejscowego uniwersytetu jest kataloński (więcej tutaj). W użyciu są również odmiana katalońskiego – j. walencki oraz galicyjski i baskijski (Euskera/Euskara). Studentom zwykle jednak pozwala się pisać egzaminy po kastylijsku. W przypadku kierunków nauczanych po kastylijsku, konieczne jest przedstawienie certyfikatu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). Kursy i szkoły letnie dla obcokrajowców organizują wszystkie większe uniwersytety – wyszukiwarkę znajdziesz na stronie Instytutu Cervantesa oraz na stronie Study in Spain. Jeśli chcesz szukać szkoły hiszpańskiego na własną rękę, sprawdź, czy ośrodek posiada certyfikat CEELE (Certificate of Quality in the Teaching of Spanish as a Foreign Language).
Hiszpańskiego możesz też nauczyć w Polsce. Tu także z pomocą może przyjść Instytut Cervantesa, który ma swoje biura w Warszawie i Krakowie. Kierunków z jęz. wykładowym angielskim jest stosunkowo niewiele – oferują je głównie największe uniwersytety.

Pozwolenie na pobyt

Aby wjechać na terytorium Hiszpanii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli chcesz przebywać w Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, musisz postarać się w lokalnym urzędzie o potwierdzenie prawa pobytu. Urzędnicy będą od Ciebie potrzebować zaświadczenia o byciu studentem, zaświadczenia o ubezpieczeniu oraz o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie. Szczegółowe informacje na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Pracy (w jęz. hiszpańskim).

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Na uczelniach publicznych licencjat kosztuje przeciętnie od 700 do 2000 euro, na studiach magisterskich: od 800 do 2700 euro. Czesne na uczelniach prywatnych wynosi ok. 10 tys. euro. Płaci się również za każdy zdobyty punkt ECTS. Dla przykładu – w roku akademickim 2022/2023 stawki na studiach licencjackich wynosiły od 16 do 45 euro (w zależności od kierunku i regionu, pełna lista stawek na stronie Ministerstwa Nauki). Więcej informacji o opłatach na stronach uczelni, w opracowaniu Eurydice oraz w serwisie studyinspain.info.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Hiszpania nie jest krajem, w którym utrzymanie byłoby szczególnie kosztowne, choć na życie trzeba z pewnością wydać więcej niż w Polsce. Uczelnie szacują, że by przeżyć miesiąc trzeba mieć od 900 do 1100 euro, w zależności od miasta i stylu życia. Bagietka kosztuje tu 0,8 euro, kawa 1,50 euro, jednorazowy bilet na metro lub autobus 1,5 euro, a bilet kolejowy z Madrytu do Barcelony ok. 100 euro. Większość studentów szuka zakwaterowania w akademikach, funkcjonujących przy wszystkich większych uczelniach. Miejsca w bursach nie są tanie – miesięcznie zapłacić trzeba od 300 do 700 euro. Taniej jest wynająć pokój „na mieście” – szczęśliwcom udaje się to za 150-200 euro. Okazji można poszukać przez wyszukiwarki na stronach: studyinspain.info, Idealista lub w serwisie aluni.net. Warto też zajrzeć do informatora na stronie http://sepie.es.

Życie studenckie

Kryzys finansowy popsuł humory Hiszpanom – powiedzenie „życie jak w Madrycie” straciło nieco na aktualności. Temperament wykładowców wciąż jest zupełnie inny niż w Polsce, ale kłopoty gospodarcze wciąż są odczuwalne – wyjątkowo wysokie na tle Unii Europejskiej jest np. bezrobocie (więcej w dziale Praca). Na poziom nauczania nie można narzekać, wrażenie robi też infrastruktura uczelni. Jak w większość krajów południa Europy, trzeba się przyzwyczaić do popołudniowej sjesty – sklepy otwarte są zwykle od 10 do 14 oraz od 17 do 20, restauracje – od 13 do 16 oraz od 20 do 23. Urzędy czynne są zwykle od 9 do 14, banki do 14.30.

Stypendia

Każdy student może skorzystać z kilku różnych ofert wsparcia finansowego, w zależności od dochodów w rodzinie. Podstawowy grant wynosi 1700 euro rocznie, na kolejne 1600 euro mogą liczyć osoby o niskich dochodach mieszkające poza domem rodzinnym. Trzeci grant – o zmiennej wysokości, min. 50 euro miesięcznie – uzależniony jest od dochodów i uzyskiwanych ocen. W sumie z różnych form wsparcia korzysta ok. 30 proc. studentów studiów stacjonarnych (dane za rok akademicki 2018/2019). Uwaga – każda osoba, której przysługuje wsparcie, jest zwolniona z czesnego! Więcej szczegółów w broszurze Eurydice.
Jeśli jesteś zainteresowany/a odbyciem w Hiszpanii tylko części studiów, przejrzyj oferty instytucji prowadzących programy stypendialne – ich listę znajdziesz na stronie studyinspain.info.

Praca dla studenta

Rynek pracy jest otwarty dla Polaków, ale o zatrudnienie niełatwo – po kryzysie bezrobocie wciąż jest bardzo wysokie – w 2019 r. sięgało 14,1% (niechlubne, drugie miejsce w całej UE).
Przeciętne wynagrodzenie brutto w Hiszpanii w 2017 r. wynosiło ok. 24 tys. euro rocznie, co na miesiąc daje niecałe 2000 euro. Wykonując proste prace: kelnera, barmana czy sprzątaczki można zarobić ok. 1200 euro miesięcznie, płaca minimalna wynosi 1050 euro (Eurostat, 2020 r.).
Ambitniejsze propozycje znaleźć można w prowadzonych przez uczelnie Centrach Karier, warto też przejrzeć portale rekrutacyjne.

#studia #hiszpania

Data utworzenia:

stopka strony