eurostudia • Rumunia

Studia w Rumunii

Rumuńskie szkolnictwo wyższe nie ukrywa, że stawia głównie na przyciągnięcie studentów spoza Unii Europejskiej. Uniwersytety kuszą przede wszystkim kierunkami medycznymi i inżynieryjnymi, wykładanymi po angielsku, francusku, a nawet niemiecku. Dla Polaków największą zaletą będą wyjątkowo niskie jak na Europę koszty utrzymania.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Kandydaci na studia w Rumunii mają do wyboru uniwersytety, szkoły wyższe, akademie, konserwatoria i koledże uniwersyteckie (rum. colegiu universitar). W sumie w kraju działa 56 publicznych uczelni wyższych (w tym siedem wojskowych) oraz 26 szkół prywatnych. Pełną listę rumuńskich szkół znaleźć można na stronie www.studyinginromania.com.

Stopnie akademickie. Podobnie jak w innych krajach realizujących Proces boloński, studia wyższe w Rumunii podzielone są na trzy etapy (undergraduate, graduate, postgraduate).
Studia I stopnia, kończące się zdobyciem dyplomu licencjata (rum. diplomã de licenþã), trwają 3 lata (kierunki humanistyczne i społeczne, ekonomia, prawo, politologia i in.) lub 4 lata (inżynieria, nowe technologie, rolnictwo i leśnictwo). Dostępne są również studia zintegrowane, 6-letnie (medycyna, stomatologia, weterynaria, architektura), zakończone dyplomem magisterskim.
Studia II stopnia (magisterskie, rum. diplomã de studii aprofundate) trwają zwykle dwa lata, a studia doktoranckie (rum. diplomã de doctor) - trzy lub cztery lata.

Więcej szczegółów nt. rumuńskich stopni akademickich - na stronie studyinginromania.com.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Tryb rekrutacji i dokumenty. Dwa podstawowe warunki do spełnienia to świadectwo maturalne i znajomość języka wykładowego. Pierwszy krok w drodze na studia to potwierdzenie swoich dokumentów ze szkoły średniej w rumuńskim Krajowym Centrum Uznawalności i Równoważności Dyplomów (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, CNRED). Jego urzędnicy wymagają przedstawienia – poza wnioskiem i uwierzytelnionymi kopiami świadectw – również kopii dowodu tożsamości i potwierdzenia uiszczenia stosownej opłaty. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język rumuński, angielski lub francuski. Po uznaniu dyplomu można już składać dokumenty na wybranej uczelni (rekrutacja w Rumunii nie jest scentralizowana). Jej pracownicy poproszą cię, byś osobiście przedłożył m.in. świadectwo maturalne, odpis aktu urodzenia, świadectwo zdrowia i potwierdzenie zdania egzaminu językowego (ew. certyfikat językowy). Komplet dokumentów przesyłany jest następnie do rumuńskiego ministerstwa edukacji, które wystawia potwierdzenie przyjęcia na studia (letter of acceptance) Więcej szczegółów na stronach uczelni oraz na www.studyinginromania.com.

Terminy. Dokumenty na większości rumuńskich uniwersytetów przyjmowane są do 30 lipca, a w wyjątkowych przypadkach – do 30 sierpnia (studia licencjackie) oraz do końca września (na studia magisterskie i doktoranckie).

Egzaminy. Są obowiązkowe na wielu kierunkach, przede wszystkim tych najbardziej obleganych. Uczelnie przeprowadzają też rozmowy kwalifikacyjne, testy sprawnościowe i konkursy planów badawczych. Szczegóły na stronach internetowych szkół - np. tutaj.

Znajomość języka, certyfikaty

Jeśli zamierzasz studiować po rumuńsku, a nie znasz tego języka, musisz zaliczyć tzw. rok przygotowawczy (preparatory year). O miejsce na regularnych studiach możesz się ubiegać dopiero po zdaniu kończących go egzaminów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.studyinginromania.com oraz na Uniwersytecie w Bukareszcie.
Od studentów planujących studia w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim uczelnie wymagają przedstawienia certyfikatów (IELTS, TOEFL, DELF/DALF, TestDaF) lub zdania egzaminu organizowanego według wymagań Romanian Language Institute (choć można również wybrać się na rok przygotowawczy po angielsku lub francusku).
Co ważne, osoby, które wybrały kierunki z wykładowym angielskim, francuskim lub niemieckim, często i tak muszą uczyć się rumuńskiego. Część przedmiotów wykładana jest w tym języku, w dodatku uczelnie oczekują, że np. przyszli lekarze będą umieli dogadywać się z miejscowymi pacjentami.
Listę kierunków z wykładowym innym niż rumuński, oferowanych przez Uniwersytet w Bukareszcie znajdziesz tutaj.

Pozwolenie na pobyt

W Rumunii istnieje obowiązek meldunkowy. Po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości należy zgłosić się osobiście na najbliższy posterunek policji, Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji (Oficiul Român pentru Imigrări), który ma swoje oddziały w każdym rumuńskim mieście wojewódzkim. Jak wszędzie w Unii Europejskiej, przez pierwsze 90 dni pobytu w Rumunii nie musisz załatwiać jakichkolwiek pozwoleń. Jeśli jednak zamierzasz mieszkać w tym kraju dłużej - i studiować – musisz uzyskać potwierdzenie prawa pobytu w rumuńskim Biurze Imigracyjnym, działającym w ramach miejscowego ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Formularz wniosku o rejestrację pobytu znajdziesz na stronie Ambasady Polski w Bukareszcie. Do wniosku dołączyć należy m.in. potwierdzenie przyjęcia na studia (letter of acceptance) oraz oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie (równowartość co najmniej 2500 dolarów na rok).

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Dla zagranicznych studentów nauka jest płatna. Wysokość opłat ustalają uczelnie, stawki są uzależnione od kierunku studiów. Studia I stopnia na kierunkach technicznych, rolniczych czy sportowych kosztują rocznie średnio od 11,25 tys. do 12,5 tys. lejów (10,1 tys. - 11,23 tys. zł, przy kursie 1 lej=0,9 zł), studia architektoniczne 14,6 tys. - 16,2 tys. lejów (13,1 tys. - 14,5 tys. zł), a studia medyczne 14,8 tys. - 23,2 tys. lejów (13,3 tys. - 20,8 tys. zł). Więcej szczegółów na stronie studyinginromania.com.
Miejscowi mają nieco lepiej - co roku państwo ustala liczbę darmowych (finansowanych z budżetu) miejsc na uczelniach. Kto nie zmieści się w limicie, musi płacić z własnej kieszeni. Dla przykładu: na studiach I stopnia nauki społeczne kosztuja 2760 lei rocznie, studia inżynierskie i komputerowe ok. 5,5 tys. lejów, a filmowe - 26,5 tys. lejów. Dla przypomnienia - 1 lej=0,9 zł (2018).

Utrzymanie i zakwaterowanie. Rumunia to jeden z najuboższych, a więc i najtańszych krajów Unii Europejskiej – koszty życia są tu o 60 proc. niższe od średnich we Wspólnocie. Kij ma jednak dwa końce – szokująco niskie są również zarobki. Miesięczna opłata za akademik nie powinna przekroczyć równowartości 200 euro (w 3-osobowym pokoju), wynajęcie mieszkania kosztuje 150-300 euro za miesiąc, a na żywność trzeba wydać 150-200 euro miesięcznie. W sumie, by przeżyć miesiąc w Rumunii jako student będziesz potrzebował ok. 500-600 euro. Szczegóły na stronie www.studyinginromania.com. Ofert wynajmu można poszukać na stronach agencji nieruchomości.

Życie studenckie

Rumunia to dość egzotyczne miejsce do studiowania. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości może być szczególnie trudne dla osób nieznających rumuńskiego. Ze świecą bowiem szukać w dziekanatach i urzędach osób porozumiewających się po angielsku, równie trudno znaleźć w tym języku informacje w Internecie. Można za to liczyć na tanie wino, dobre jedzenie i otwartych ludzi. Rumunia przeżywa edukacyjny boom podobny do polskiego – i napotyka te same problemy. Najbezpieczniej jest więc wybierać uczelnie duże i znane, i nie liczyć na to, że wszystko będzie chodzić jak w szwajcarskim zegarku, a wykładowcy będą mieli czas na indywidualne konsultacje ze wszystkimi i o wszystkim. Interesujący przewodnik po Rumunii znaleźć można na stronie Uniwersytetu w Bukareszcie.

Stypendia

Studenci mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia: stypendia socjalne (560 lejów miesięcznie, wypłacane przez 12 miesięcy) oraz naukowe (za wyniki w nauce, zwykle 600 lejów/miesięcznie). Z tego pierwszego wsparcia korzysta ok. 7,8 proc. studiujących, z tego drugiego - 15,7 proc. W Rumunii nie fukcjonuje natomiast system kredytów studenckich, nie ma również dodatków rodzinnych czy ulg podatkowych dla rodziców. Szczegóły w broszurze Eurydice oraz na stronach agencji Roburse, zajmującej się wypłacaniem stypendiów dla studentów.
Jeśli chcesz odbyć w Rumunii tylko część swoich studiów, sprawdź ofertę programu CEEPUS III, prowadzonego w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Praca dla studenta

Pozwolenie na pracę w Rumunii nie jest potrzebne, zdecydowana większość pracodawców wymaga jednak znajomości rumuńskiego. Płaca minimalna wg Eurostatu wynosi równowartość 318,5 euro (1325 zł, przy kursie 1 EUR=4,16 PLN). Średnie wynagrodzenie brutto sięga natomiast 724 euro (3015 zł, 2017 r.). Na pocieszenie: gospodarka Rumunii rozwija się najszybciej w Europie, a stopa bezrobocia spadła w ostatnich latach do 5 proc. (wrzesień 2017 r.).

Linki

Portal studentów rumuńskich
Związek Studentów Rumunii

#studia #rumunia

Data utworzenia: