eurostudia • Belgia

Studia w Belgii

Jeden kraj, dwa systemy szkolnictwa. Instytucjonalny rozwód między Flandrią a Walonią dokonał się nawet w edukacji, nie przeszkadza to jednak we współpracy naukowej. Studia w Belgii to duża szansa na karierę w urzędach Unii Europejskiej. Na naukę tu mogą jednak pozwolić sobie tylko studenci ze sporymi oszczędnościami.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Na pierwszy rzut oka – pomieszanie z poplątaniem. Belgia ma dwa odrębne systemy szkolnictwa wyższego – flamandzki (we Flandrii) i waloński (w Walonii).
Flandria – ze stolicą w Brugii – zaprasza na pięć uniwersytetów, dyplom można zdobyć również na stowarzyszonych z nimi szkołach wyższych (Colleges of Higher Education) oraz na uczelniach artystycznych i medycznych. Interesujące Cię kierunki znajdziesz w wyszukiwarce, a dodatkowe informacje – na stronie www.studyinflanders.be.
Studiować można oczywiście również we francuskojęzycznej Walonii (ze stolicą w Namur). Działa tam sześć uniwersytetów i kilkanaście szkół wyższych (Institutes of Higher Education) – architektonicznych i artystycznych. Szczegółowe informacje i spis uczelni na stronie https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/belgium/guide.

 

Stopnie akademickie. To Ty wytyczasz swoją ścieżkę edukacyjną. Możesz skorzystać z proponowanej przez uczelnię albo samodzielnie wybrać przedmioty, których chcesz się uczyć. Za zdanie lub zaliczenie danego przedmiotu otrzymujesz punkty (credits) – zarówno we Flandrii, jak i Walonii obowiązuje bowiem system ECTS (European Credit Transfer System). By zaliczyć rok, musisz zgromadzić ich 60. Taki sposób organizacji nauki pozwoli Ci łączyć ją z pracą i efektywniej wykorzystać czas.
We Flandrii za każdy zaliczony przedmiot można uzyskać minimum 3 punkty. Średnio, by zdobyć 1 punkt, trzeba poświęcić 25-30 godzin na wykłady i ćwiczenia. Uniwersytety oferują możliwość zdobycia akademickiego dyplomu licencjata (academic bachelor, 180 punktów ECTS) oraz tytułu magistra (od 60 do 120 kolejnych punktów ECTS). Szkoły wyższe (Colleges of Higher Education) – zawodowego dyplomu licencjata (professional bachelor, 180 punktów ECTS). Osoby, które zdobędą ten dyplom, mogą na niektórych uczelniach kontynuować naukę na rocznych zaawansowanych studiach licencjackich (Advanced Bachelor Programmes). Część szkół wyższych jest też stowarzyszona z uniwersytetami i również oferuje możliwość zdobycia dyplomu magisterskiego. We Flandrii istnieje pięć takich stowarzyszeń: the K.U. Leuven Associationthe Antwerp University Association, the Brussels University Association, the University and Colleges of Limburg Association. Nawet jednak ukończenie szkoły niestowarzyszonej nie zamyka drogi do magisterki. Wystarczy przejść tzw. kurs pomostowy (bridging programme), by przenieść się na studia magisterskie na uniwersytecie. Trzeci etap studiów to studia doktoranckie. Więcej o systemie edukacji we Flandrii przeczytasz tutaj.
W Walonii nauka również podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy – prowadzony na uniwersytetach i w szkołach wyższych (Institutes of Higher Education) kończy się zdobyciem dyplomu licencjata (180 punktów ECTS). Po drugim – prowadzonym wyłącznie na uniwersytetach, uzyskać możesz tytuł magistra (rok lub dwa lata, 60-120 punktów), a następnie tytuł advanced master (60 punktów). Wyjątkiem są trwające cztery lata magisterskie studia medyczne i weterynaryjne – w ich trakcie trzeba zdobyć 240 punktów ECTS.
Trzeci cykl to studia doktoranckie. Walońskie uczelnie szacują, że 1 punkt ECTS oznacza 24 godziny zajęć – wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Więcej o systemie edukacji w Waloniii.
 

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Na większość kierunków nie musisz zdawać egzaminów wstępnych, po prostu składasz dokumenty i czekasz na wyniki naboru. Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Polskie świadectwo trzeba jednak nostryfikować w biurach sieci ENIC/NARIC we Flandrii lub Walonii. Na komplet dokumentów składają się: formularz aplikacyjny, certyfikat poświadczający nostryfikację dyplomu, poświadczona kopia dyplomu i indeksu oraz życiorysu (w oryginale i przetłumaczona: we Flandrii na niderlandzki, w Walonii – na francuski) oraz certyfikat językowy.

Terminy. Terminy rekrutacji najlepiej sprawdzić na wybranej uczelni. Najlepiej procedurę aplikacyjną zacząć w lutym lub marcu. Rok akademicki zaczyna się w połowie września, pierwszy semestr kończy się w grudniu, a drugi – w połowie maja. Z kolei sesja egzaminacyjna trwa do końca czerwca.
 

Egzaminy. We Flandrii obowiązkowe są egzaminy na wyższe uczelnie artystyczne oraz na medycynę i stomatologię. Na uczelniach walońskich egzaminy obowiązują przy zdawaniu na uczelnie artystyczne, kierunki inżynieryjne (matematyka – w lipcu i wrześniu), zaś na medycynie i stomatologii weryfikacja czeka studentów po pierwszym roku nauki.

Znajomość języka, certyfikaty

Uczelnie w Walonii wymagają potwierdzenia znajomości języka francuskiego (np. Le Certificat pratique de langue française – CPLF lub Diplôme d’études françaises – DEF), a we Flandrii – niderlandzkiego (najpopularniejszy to Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Jeśli masz problem z francuskim lub niderlandzkim, sprawdź możliwości, jakie dają belgijskie uczelnie – organizują one stosowne kursy i egzaminy. Rzecz podobnie się ma z językiem angielskim: zobacz, jakie certyfikaty są wymagane na Uniwersytecie w Gandawie. Tutaj znajdziesz wyszukiwarkę kierunków w języku angielskim dotyczącą Walonii), a tutaj Flandrii.
 

Pobyt i ubezpieczenie

Formalności. By wjechać do Belgii wystarczy dowód osobisty. Jako obywatel UE możesz przebywać w tym kraju przez 90 dni, ale w przeciągu 10 dni musisz zgłosić swój pobyt odpowiednim władzom (zazwyczaj jest to urząd miasta lub komisariat policji). Jeśli chcesz zostać dłużej – musisz uzyskać potwierdzenie prawa pobytu. Potrzebujesz do tego zaświadczenia, że jesteś studentem i posiadasz ubezpieczenie zdrowotne. Powinieneś też udowodnić, że masz wystarczające środki na utrzymanie. Możesz też zostać poproszony o przedstawienie dowodu niekaralności. Więcej informacji na stronie urzędu imigracyjnego. Pamiętaj! W Belgii istnieje obowiązek noszenia przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu. Bez nich możesz narazić się na grzywnę.
Ubezpieczenie. Jako dowód ubezpieczenia wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto się o nią postarać przed wyjazdem do Belgii. Planując dłuższy pobyt warto pomyśleć o dodatkowym, płatnym ubezpieczeniu – EKUZ pokrywa bowiem koszty tylko podstawowych usług medycznych. Więcej na ten temat tutaj.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studia w Belgii są płatne, a wysokość czesnego zależy od uczelni, kierunku i stopnia studiów. W roku akademickim 2020/2021 maksymalna opłata za rok nauki nie mogła przekraczać 836 euro (Walonia) i 947 euro (Flandria). Studenci z uboższych rodzin mogą liczyć na znaczące zniżki lub całkowite zniesienie opłat. 
Utrzymanie i zakwaterowanie. Koszty życia w Belgii są wysokie. Nie licząc opłat rejestracyjnych na uczelni, na przeżycie miesiąca potrzeba ok. 850-950 euro. Najtańsze zakwaterowanie w akademiku kosztuje ok. 200 euro, wynajęcie mieszkania to wydatek ok. 600 euro (kawalerka) lub 800 euro (dwupokojowe mieszkanie). Za 10 biletów komunikacji miejskiej zapłacisz 14 euro, za kanapkę 3,50-4,80 euro, a za bilet do kina 8,5 euro. Na transport kolejowy studentom do 30. roku życia przysługują zniżki. Więcej informacji znajdziesz na stronie stronie Uniwersytetu Lowańskiego.
Inne opłaty. Na materiały dydaktyczne będziesz musiał wydać ok. 400 euro. Zapłacisz też za sesje poprawkowe.

Życie studenckie

Studia na belgijskich uczelniach wymagają systematyczności i dużej motywacji. Uczelnie nie męczą nadmiarem zajęć, trzeba jednak sporo pracować samodzielnie w domu lub w bibliotekach. Naukę ułatwiają doskonale zorganizowane, multimedialne pracownie. Zupełnie inne niż w Polsce – bardziej partnerskie – są też stosunki między studentami a wykładowcami. By wieść prawdziwie studenckie życie – czyli od czasu do czasu się zabawić – trzeba mieć sporo pieniędzy. Belgia to jeden z krajów o najwyższym poziomie życia na świecie, ale i bardzo drogi.

Stypendia

Wsparcie oferowane jest głównie wybitnym absolwentom studiów licencjackich, którzy chcą rozpocząć studia w Belgii (flandryjski program Master Mind). Oprócz tego, stypendia naukowe i socjalne przyznawane są zarówno przez uczelnie, jak i różne instytucje i organizacje międzynarodowe – szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze Eurydice. O wsparcie na sfinansowanie studiów mogą ubiegać się osoby z rodzin o niskich dochodach. Szczegółowe informacje o stypendiach we Flandrii znajdziesz na www.studyinflanders.be.
Przy przyznawaniu grantów i stypendiów przez uczelnie i ministerstwa istotne może być to, jak długo ty lub ktoś z twojej najbliższej rodziny pracował w Belgii.

Praca dla studenta

Belgijski rynek pracy jest otwarty dla Polaków. W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 1593 euro. Belgijskie władze studzą jednak zapał: łączenie pracy z nauką jest dość trudne. Ofert można szukać w urzędach pracy: walońskich i flandryjskich. Studenci mogą przepracować maksymalnie 475 godzin w roku. więcej informacji na stronie mysocialsecurity.be.

#belgia #studia

Data utworzenia:

stopka strony