eurostudia • Liechtenstein

Studia w Liechtensteinie

Alpejskie księstwo to propozycja dla koneserów. Z jednej strony niepowtarzalny klimat, łączący w sobie prestiż i egzotykę, z drugiej – horrendalne koszty utrzymania i studiów. Oferta uczelni jest stosunkowo uboga, można jednak liczyć na wysoki poziom i dopasowanie studiów do wymagań rynku pracy.


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Liechtenstein oferuje naukę na trzech szkołach wyższych. Najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny jest Uniwersytet Liechtensteinu (Universität Liechtenstein). Uczy się na nim 800 studentów z 40 krajów. Obok niego działają również International Academy of Philosophy (szkoła prowadząca studia doktoranckie z filozofii) oraz prywatny University in Principality of Liechtenstein (uczelnia oferująca studia podyplomowe i doktoranckie z dziedziny prawa i medycyny).

Stopnie akademickie. Liechtenstein uczestniczy w Procesie bolońskim, studia podzielone są więc na trzy etapy. Studia I stopnia (licencjackie) na Uniwersytecie Liechtensteinu umożliwiają zdobycie dwóch rodzajów dyplomu: Bachelor of Science in Business Administration (Bsc) oraz Bachelor of Science in Architecture (BSc Arch). Uniwersytet Liechtensteinu oferuje też kilka kierunków na studiach II stopnia oraz studia doktoranckie.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. By starać się o miejsce na studiach I stopnia, wystarczy zdana matura i złożenie wymaganych dokumentów – przede wszystkim przetłumaczonego na niemiecki dyplomu i certyfikatu językowego (szczegóły w rozdziale Znajomość języka, certyfikaty). Szczegółowe wymagania obowiązujące na Uniwersytecie Liechtensteinu znajdziesz na stronie internetowej uczelni.

Terminy. Różnią się w zależności od kierunku. Dla przykładu: dokumenty na studia I stopnia na Uniwersytecie Liechtensteinu złożyć należy do 31 lipca. Kandydaci na studia magisterskie mają czas do 31 lipca (jeśli rozpoczynają naukę od semestru zimowego) lub 30 listopada (jeśli startują od semestru letniego – jest to jednak możliwe tylko na wybranych kierunkach).

Znajomość języka, certyfikaty

Uczelnie w Liechtensteinie wymagają znajomości języka niemieckiego, nie prowadzą jednak kursów dla obcokrajowców. Certyfikat najlepiej więc zdobyć jeszcze w Polsce. Honorowane są certyfikaty na poziomie II lub III. Na Uniwersytecie Liechtensteinu większość kierunków magisterskich prowadzonych jest jednak po angielsku – uczelnia wymaga certyfikatu na poziomie B2.

Pobyt i ubezpieczenie

Formalności. By wjechać na terytorium Liechtensteinu wystarczy Ci ważny paszport lub dowód osobisty – uprawnia on do pobytu nie dłuższego niż 90 dni. Pamiętaj jednak, że Liechtenstein to państwo bardzo małe – możesz z powodzeniem studiować w Vaduz, a po zajęciach wracać do Szwajcarii lub Austrii. Jeśli jednak zdecydujesz się zamieszkać w księstwie, pamiętaj o kilku ważnych sprawach.
Po pierwsze, istnieje tu obowiązek meldunkowy. W ciągu ośmiu dni powinieneś/aś zgłosić się do lokalnego urzędu (Einwohnerkontrolle) i zarejestrować swój pobyt. Po drugie – jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz zgłosić się do miejscowego Ausländer- und Passamt (APA) i wystąpić o wydanie krótkoterminowego pozwolenia na pobyt (Kurzaufenthaltsbewilligung zum Studium / Ausbildung (L)). Pozwala ono na zamieszkiwanie w Liechtensteinie przez okres nauki, ale nie dłużej niż 12 miesięcy (pozwolenie trzeba więc odnawiać). Uzyskanie pozwolenia na stały pobyt (do 5 lat) nie jest tu proste. Władze Liechtensteinu co roku przyznają obywatelom UE tylko 72 takie pozwolenia, z czego 56 osobom pracującym w księstwie, a 16 – niepracującym. Połowa pozwoleń rozdzielana jest w ramach loterii, resztę przyznaje rząd Liechtensteinu.

Ubezpieczenie. Obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, władze księstwa polecają jednak wykupienie również prywatnej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Kosztuje ona zwykle od 85 do 150 franków rocznie i pokrywa koszty do 5 mln franków szwajcarskich.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Różni się w zależności od uczelni i kierunku. Na Uniwersytecie Liechtensteinu za rok będziesz musiał/a zapłacić 1900 franków (ok. 8 tys. zł) plus opłatę rejestracyjną.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Liechtenstein to jeden z najdroższych krajów w Europie, kandydaci na studentów muszą więc albo mieć spore oszczędności, albo poszukać sobie w księstwie dobrze płatnej pracy. Wynajęcie mieszkania kosztuje miesięcznie ok. 680 franków, wyżywienie – minumum 150, ubezpieczenie ok. 100 franków, do tego doliczyć trzeba wydatki na telefon, transport czy przyjemności. By nieco oszczędzić na zakwaterowaniu, studenci Uniwersytetu Liechtensteinu mogą postarać się o miejsce w akademiku. W sumie by przeżyć miesiąc trzeba mieć ok. 1300 franków szwajcarskich (ok. 5 tys. złotych). Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Liechtensteinu.
 

Inne opłaty. Spore pieniądze będziesz musiał wydawać na książki, podręczniki i inne pomoce naukowe – od 50 do 200 franków szwajcarskich miesięcznie.

Życie studenckie

Liechtenstein to małe, 39-tysięczne państwo: u góry góry, a na dole banki, luksusowe rezydencje i sklepy z bardzo drogimi towarami. Nie czuje się w nim studenckiego klimatu, choć towarzystwo na uczelni mówi wieloma językami. Poziom nauczania jest wysoki, szkoły są jednak kameralne i nie oferują tak szerokich możliwości wyboru przedmiotów, jak duże europejskie uniwersytety. Wykładowcy kładą nacisk na współpracę z biznesem i nowe technologie – pod tym względem uczelniom w Liechtensteinie nie można niczego zarzucić.

Stypendia

Stypendia oferowane są głównie studentom z krajów rozwijających się. Z kolei jak wynika z raportu Eurydice, rządowe nieoprocentowane kredyty przysługują wyłącznie obywatelom Liechtensteinu lub osobom mieszkającym w księstwie co najmniej przez trzy lata. Na wszelki wypadek odwiedzaj jednak regularnie stronę władz księstwa i Uniwersytetu Liechtensteinu.

Praca dla studenta

By pracować w Liechtensteinie, potrzebne jest pozwolenie na pobyt i pracę. Restrykcje nie obowiązują jednak studentów – możesz pracować bez pozwolenia, jednak nie dłużej niż 35 proc. zwykłego czasu pracy. Na cały etat możesz pracować podczas wakacji oraz gdy praca jest bezpośrednio związana z nauką. Zanim podejmiesz pracę, musisz zgłosić ten fakt na uczelni. 
Ze znalezieniem zatrudnienia raczej nie będziesz miał/a problemu – bezrobocie w księstwie wynosi zaledwie 1,4 proc. (2019 r.). Przeciętne wynagrodzenie przyprawia o dreszcze – w 2022 r. wynosiło 7000 CHF, było więc prawie siedmiokrotnie wyższe niż w Polsce. 

Ofert szukać możesz w serwisie Careerservice prowadzonym przez Uniwersytet Liechtensteinu.

#studia #liechtenstein

Data utworzenia:

stopka strony