eurostudia • Austria

Studia w Austrii

Wielowiekowa tradycja, dogodne położenie, światowa rozpoznawalność, świetna infrastruktura i wysoki poziom. Austriackie uczelnie to poważna propozycja dla wszystkich, którzy lubią ciężką pracę, bo wierzą w jej doskonałe efekty. A jeśli jeszcze to wszystko można mieć za darmo...


System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Studia wyższe oferują 22 uniwersytety (w tym trzy medyczne i sześć artystycznych), oraz kilkanaście kolegiów nauczycielskich i ponad 20 wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen). Tylko te ostatnie w roku akademickim 2020/2021 oferowały 689 kierunków. Wyszukiwarkę wszystkich programów studiów (jest ich ponad 2000) można znaleźć na stronach www.studienwahl.at.
W roku akademickim 2018/2019 na wszystkich austriackich uczelniach studiowało 268 tys. osób, z czego aż jedną czwartą (75,4 tys.) stanowili obcokrajowcy.
Więcej szczegółowych informacji (np. lista wszystkich uniwersytetów w kraju) na stronie Study in Austria.
 

Stopnie akademickie. Po trzech lub czterech latach nauki uzyskuje się tytuł licencjata (np. Bachelor of Arts lub Bachelor of Science), kolejny rok lub dwa umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub inżyniera (Master of Arts lub Master of Science). Z kolei studia jednolite (Diplomstudien) trwają 8-12 semestrów, można po nich otrzymać tytuł np. Doktor/Doktorin der gesamten Heilkunde (doktor medycyny) czy Doktor/Doktorin der Zahnheilkunde (doktor stomatologii). Studia doktoranckie trwają 3 lata.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. Austriackie uczelnie samodzielnie prowadzą rekrutację. By dostać się na studia licencjackie zwykle wystarczy zdana matura, selekcja kandydatów dokonywana jest bowiem na podstawie konkursu świadectw (wyjątki – w dziale Egzaminy). Formularze aplikacyjne dostępne są w internecie. Świadectwo dojrzałości musi być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone przez polskie MSZ lub austriackie przedstawicielstwo w Polsce: konsulat lub ambasadę. Pracownikom wybranej uczelni należy najczęściej dostarczyć kopię dowodu tożsamości, świadectwo maturalne oraz certyfikat znajomości języka niemieckiego (więcej w rozdziale Znajomość języka, certyfikaty). Dodatkowe informacje na stronie www.studyinaustria.at.

Terminy. Na uniwersytetach rekrutacja studentów studiów licencjackich z UE kończy się 5 września (na semestr zimowy) i 5 lutego (na semestr letni). Szczegółowe informacje na uczelniach.

Egzaminy. Egzaminy wstępne organizują uczelnie medyczne i artystyczne. Zdawać trzeba również na architekturę, biologię czy ekonomię – liczba miejsc na tych kierunkach jest bowiem odgórnie ograniczona. Ustny lub pisemny sprawdzian przeprowadzają też wyższe szkoły zawodowe.
Warto dużo wcześniej sprawdzić terminy – bywa, że termin składania dokumentów wypada nawet pół roku przed rozpoczęciem semestru.

Znajomość języka, certyfikaty

Znajomość niemieckiego (najczęściej na poziomie B2 lub C1) jest jednym z podstawowych warunków podjęcia studiów (chociaż ilość kierunków oferowanych w języku angielskim wzrasta – w 2019 r. było to 13%). W zależności od uczelni, honorowane są różne dyplomy, na przykład Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), wydawany na czterech poziomach. Kursy przygotowawcze organizuje m.in. Instytut Austriacki w Warszawie. Kto chce uczyć się niemieckiego w Austrii, może skorzystać z intensywnych kursów organizowanych w ramach University Preparation Programmes.
W roku akademickim 2020/2021 w wyszukiwarce www.studienwahl.at figurowało 287 kierunków wykładanych w jęz. angielskim. Uczelnie akceptują zwykle certyfikaty EILTS i TOEFL.

Pozwolenie na pobyt

Do Austrii możesz wjechać na podstawie dowodu osobistego. Jeśli jednak nie jesteś turystą, musisz pojawić się w lokalnym urzędzie w ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjazdu i złożyć zgłoszenie meldunkowe (Meldezettel) na specjalnym formularzu, podpisane również przez przedstawiciela hotelu/akademiku/schroniska, w którym mieszkasz. Dodatkowo będziesz potrzebować aktu urodzenia, dowodu, że jesteś studentem i paszportu. Gdy zmienisz adres zamieszkania, także musisz zgłosić to władzom. Z kolei przy wyjeździe z kraju należy wycofać swoje zgłoszenie meldunkowe. Szczegóły na stronie www.oead.at i w tym dokumencie.
 

Dodatkowo – gdy zamierzasz przebywać w Austrii dłużej niż 3 miesiące – musisz w ciągu 4 miesięcy od momentu wjazdu do kraju zgłosić się do lokalnego urzędu (Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) po potwierdzenie prawa pobytu (Anmeldebescheinigung). By je otrzymać, powinieneś mieć ze sobą wniosek, dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych oraz dowód, że jesteś studentem – np. legitymację. Wydanie dokumentu kosztuje 15 euro, w przypadku jego braku możesz otrzymać grzywnę w wysokości nawet 250 euro.
 

Po 5 latach od przyjazdu nabywasz prawa do stałego pobytu. Więcej informacji na stronie migration.gv.at.
 

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Na austriackich uniwersytetach nauka dla obywateli UE jest bezpłatna, o ile minimalny okres studiów nie został przekroczony o więcej niż dwa semestry. Jeśli do tego doszło – opłata wynosi 363,36 euro za semestr. Studentów obowiązuje też opłata na rzecz Austriackiego Związku Studentów (ÖH-Beitrag) w wysokości 20,2 euro oraz ubezpieczenie. Czesne – w różnej wysokości – pobierają też wyższe szkoły zawodowe i uczelnie prywatne.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Austria jest droga – na zakwaterowanie i wyżywienie musisz mieć ponad 650 euro miesięcznie. Na rozrywki i książki – dodatkowe 300, co łącznie daje sumę ok. 950 euro. Miejsc w akademikach można poszukać poprzez ÖAD Housing Office. W większości pokoi są telefony, telewizory i dostęp do Internetu, a w cenę zazwyczaj wliczone jest śniadanie. Obowiązuje jednak kaucja, którą trzeba wcześniej opłacić – ok. 450 euro. Kaucji żądają też właściciele wynajmowanych mieszkań – zwykle ok. 1000 euro, wymagają też opłacenia czynszu za trzy miesiące z góry. Koszty utrzymania będą mniejsze, jeśli będziesz pamiętać o przysługujących studentom zniżkach. Obowiązują m.in. w pociągach, tramwajach, teatrach, muzeach, ale także przy zakupie niektórych dóbr codziennego użytku, książek czy w szkołach jazdy. Warto też znaleźć na uczelni prowadzone przez Austriacki Związek Studentów tanie kantyny Mensen.

Życie studenckie

Polacy studiujący w Austrii zwracają uwagę przede wszystkim na znakomite relacje między studentami a wykładowcami. Nie ma dystansu, wszyscy chętnie udzielają rad i rozmawiają otwarcie o problemach i postulatach. Gorzej jest z urzędnikami – ci lubią biurokrację, czasami – choć rzadko – dają też odczuć, że wolą rozmawiać z rodakami, a nie przyjezdnymi. Poziom nauczania – szczególnie w najbardziej renomowanych uczelniach – jest wysoki, ale dobra organizacja i doskonale funkcjonujące multimedialne biblioteki ułatwiają naukę. Austria to doskonałe miejsce dla miłośników narciarstwa, turystyki i muzyki klasycznej. Łatwego życia nie będą natomiast mieli miłośnicy imprez przy piwie. Puby – szczególnie w Wiedniu – są stosunkowo drogie. Za to dużo przyjemniejsze niż np. w Salzburgu.

Stypendia

Polscy studenci mogą skorzystać z kilkudziesięciu programów oferujących stypendia naukowe – szczegółowe informacje dostępne są w wyszukiwarce na stronie www.grants.at. W Austrii można również liczyć na wsparcie socjalne – bezpośrednie (wypłacane w gotówce, do 10 092 euro rocznie) lub pośrednie (np. w postaci ulg podatkowych). Tego rodzaju stypendia uzależnione są m.in. od dochodów i liczebności rodziny. Austria jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których nie istnieje państwowy system kredytów studenckich. Podobnie jest we Włoszech i Republice Czeskiej. Więcej szczegółów w raporcie Eurydice.

Praca dla studenta

Studenci z Polski nie muszą mieć żadnych pozwoleń na pracę. Choć bezrobocie w kraju nad Dunajem jest bardzo niskie (w październiku 2019 r. wynosiło 4,6 proc.), obcokrajowcom o zatrudnienie niełatwo. Podstawą jest dobra znajomość języka niemieckiego, która liczy się nawet przy roznoszeniu ulotek czy sprzątaniu. Średnie roczne wynagrodzenie brutto w Austrii wynosi ok. 30 000 euro. Płaca minimalna nie jest regulowana.
Bazę ofert i pomoc można zdobyć w Austriackim Związku Studentów. Więcej informacji na stronie www.oead.at oraz na stronach austriackiego Urzędu Pracy.

#austria #studia

Data utworzenia:

stopka strony