eurostudia • Słowacja

Pomocne strony


Pomogą ci

Erasmus+ Słowacja
Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Erasmus Student Network
Ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Instytut Słowacki w Polsce
Na tej stronie możesz zapisać się na kurs słowackiego oraz na egzaminy potwierdzające twój poziom znajomości języka. Strona jest w języku polskim.

Konferencja Rektorów Szkół Wyższych
Przedstawicielski organ uczelni na Słowacji w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Celem zrzeszenia jest koordynowanie i wspieranie działań rektorów w celu stworzenia wspólnej polityki szkolnictwa wyższego. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu
Na stronie znajdziesz informacje o działalności Ministerstwa, a także o systemie szkolnictwa wyższego na Słowacji, polityce młodzieżowej, sporcie, badaniach naukowych oraz o uznawaniu kwalifikacji zagranicznych. Część informacji dostępna jest również w języku angielskim.

Portal informacji naukowych
Strona krajowego centrum informacji naukowych oraz specjalistycznej biblioteki naukowej. Znajdziesz tu informacje z zakresu nauk o życiu, nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Strona dostępna również w języku angielskim.

Rada studentów uniwersytetów Słowacji
Największy i najważniejszy organ reprezentujący interesy studentów studiujących na Słowacji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Rada Szkolnictwa Wyższego
Organ przedstawicielski, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji w celu ustalania polityki edukacyjnej na Słowacji w zakresie szkolnictwa wyższego.

Słowacka Akademia Nauk
Instytucja naukowa służąca rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu. Słowacki odpowiednik PAN. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych na Słowacji należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji ze słowackimi standardami. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Studia

Euraxess Słowacja
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Słowacka Akademia Informacji Akademickiej
Znajdziesz tu przewodnik po studiach dla obcokrajowców, ofertę kierunków z wykładowym angielskim oraz informacje na temat formalności jakich trzeba dopełnić podejmując studia na Słowacji.

Study in Slovakia (I)
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia na Słowację. Znajdziesz tu informacje o słowackim systemie szkolnictwa wyższego, pełną listę uczelni, katalog dostępnych kierunków oraz zasady rekrutacji. Strona jest w języku angielskim.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akademia szkoleniowa
Największa i najstarsza organizacja zajmująca się kształceniem zawodowym i ustawicznym na Słowacji.  Zakres działań Akademii skupia się przede wszystkim na rozwoju umiejętności, przekwalifikowaniu i szkoleniu pracowników i osób bezrobotnych. W ofercie znajdziesz m.in. szkolenia menadżerskie, kursy zawodowe i kursy językowe.

Jaspis
Agencja prowadząca działania w dziedzinie edukacji dorosłych. Na stronie znajdziesz bogatą ofertę kursów i szkoleń m.in. z zakresu prawa, finansów, IT.

Portal edukacyjny
Portal poświęcony kształceniu zawodowemu na Słowacji. Zajrzyj na tę stronę, aby przejrzeć aktualną ofertę kursów i szkoleń.

Wsparcie finansowe

Fundusz Wyszehradzki
Studenci z Polski mogą liczyć na stypendia na studia magisterskie lub doktoranckie z Funduszu Wyszehradzkiego. Stypendia przyznawane są na jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia. Strona jest w języku angielskim.

Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej
Skierowany do zagranicznych studentów, doktorantów, naukowców i artystów studiujących lub prowadzących badania na Słowacji. Stypendium przyznawane jest na pokrycie kosztów utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia, itd.). Strona jest w języku angielskim.

Słowacka Agencja Informacji Akademickiej
Decydujesz się na studia na Słowacji, ale brakuje ci funduszy? Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Strona jest w języku angielskim.

Stypendia rządu Słowacji
Zagraniczni studenci mogą starać się o wsparcie udzielane przez rząd Słowacji. Szczegóły znajdziesz na tej stronie. Informacje dostępne są w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Praca dla studenta

Brigadnici – praca tymczasowa
Studiujesz i chcesz zacząć zarabiać jednocześnie zdobywając doświadczanie zawodowe? Tu znajdziesz oferty pracy tymczasowej zaadresowane m.in. właśnie do studentów.

Student Service
Strona zawiera informacje na temat pracy tymczasowej na Słowacji. Wystarczy wybrać miasto, aby móc przeglądać aktualne oferty pracy.

#eurostudia #slowacja #praca

Data utworzenia:

stopka strony