eurostudia • Węgry

Pomocne strony


Pomogą Ci

Erasmus+ Węgry
Węgierska Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Instytut Balassi – kursy językowe
Ci, którzy chcieliby podjąć wyzwanie i nauczyć się języka węgierskiego na tej stronie mogą przejrzeć listę dostępnych kursów.

Oficjalny portal Węgier
Myślisz o wyjeździe na Węgry, ale mało o tym kraju wiesz? Wejdź na tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat historii, ludności i kultury Węgier, a także o tym, co warto zwiedzić. Strona dostępna jest w wielu językach, także w języku polskim.

Organizacje studenckie
Lista linków do stron internetowych organizacji studenckich na Węgrzech.

Sulinet
Strona związana z nauką. Znajdziesz tu sporo informacji dotyczących węgierskiego systemu edukacji oraz ciekawe artykuły na różne tematy.

Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa
Informacje dotyczące prawa pobytu i obowiązku meldunkowego na Węgrzech. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych na Węgrzech należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z węgierskimi standardami. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Studia

Study in Hungary
Praktyczne informacje dla osób pragnących studiować na Węgrzech, w tym: jak wygląda proces rekrutacji, katalog kierunków, informacje o stypendiach, zakwaterowaniu, ale także o koncertach i wydarzeniach kulturalnych. Informacje dostępne są również w językach angielskim i hiszpańskim.

Central European University
Uczelnia w Budapeszcie nastawiona przede wszystkim na kształcenie studentów zagranicznych – uczą się na nim młodzi ludzie z ponad 100 krajów świata.

Euraxess Węgry 
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Felvi 
Praktyczne informacje na temat studiowania na Węgrzech, wyszukiwarka kierunków, zasady rekrutacji oraz wykaz opcji studiowania po angielsku. Informacje dla obcokrajowców znajdują się z osobnej zakładce i są w języku angielskim.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Study in Hungary 
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia na Węgry. Znajdziesz tu informacje o węgierskim systemie szkolnictwa wyższego, pełną listę uczelni, katalog dostępnych kierunków, zasady rekrutacji oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia studenckiego. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Uczelnie wyższe
Pełna lista węgierskich instytucji szkolnictwa wyższego wraz z linkami do ich stron internetowych oraz danymi teleadresowymi. 

Węgierski system edukacji
Źródło informacji o kształceniu zawodowym, szkoleniach, szkołach wyższych, kursach językowych i kształceniu na odległość.

Znajdź uczelnię
Lista linków do stron internetowych węgierskich uczelni, szkół wyższych, portali edukacyjnych, itp.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Krajowe Biuro ds. Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych
Instytucja publiczna utworzona w celu wspierania kształcenia zawodowego w całym kraju. Znajdziesz tu adresy regionalnych centrów kształcenia zawodowego oraz informacje o prowadzonych przez nie kursach. Możesz również skontaktować się z pracownikami w celu uzyskania porad zawodowych.

Szkolenia zawodowe 
Bogate źródło informacji o kształceniu zawodowym na Węgrzech. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiadający ci program.

Taninfo
Informacje na temat szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego oraz przekwalifikowywania. Wejdź na stronę, aby znaleźć odpowiedni dla siebie kurs lub szkolenie.

Wsparcie finansowe

Study in Hungary
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia na Węgry. Znajdziesz tu informacje o stypendiach i zasadach ubiegania się o nie. Strona dostępna w języku angielskim.

Węgierskie stypendia
Na Węgrzech stypendia przyznawane są w ramach dwustronnych umów między uczelniami lub bezpośrednio kandydatom z wybranych krajów, w tym z Polski. Więcej informacji na stronie, dostępnej także w języku angielskim.

Praca dla studenta

Jobb Kezek
Organizacja studencka pomagająca studentom i absolwentom w szukaniu pracy. Na stronie znajdziesz aktualne oferty pracy stałej, tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin.

Melo Diak
Wyszukiwarka ofert praktyk, staży i pracy dla studentów. Pozwala na przeglądanie zarówno ofert lokalnych, jak i krajowych. Możesz również zarejestrować swój udział w programie mentorskim, który pomoże ci w budowaniu kariery.

Pensum
Studiujesz i chcesz zacząć zarabiać jednocześnie zdobywając doświadczanie zawodowe? Tu znajdziesz szeroki zakres ofert pracy i staży zaadresowanych właśnie do studentów.  

#eurostudia #węgry

Data utworzenia:

stopka strony