eurostudia • Belgia

Pomocne strony


Pomogą ci

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Sieć studentów Erasmusa
Strona internetowa największego stowarzyszenia studenckiego w Europie. Sieć działa na poziomach lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Strona jest w języku angielskim. 

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Erasmus+
Agencja EPOS zajmuje się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych we Flandrii i wśród flamandzkojęzycznej wspólnoty w Brukseli. Strona jest w języku niderlandzkim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Oficjalna strona Flandrii
Znajdziesz tu wszelkie informacje związane ze studiowaniem i życiem we flamandzkojęzycznej części Belgii: co i gdzie studiować, jak szukać mieszkania, co warto zwiedzić, itp. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych we Flandrii należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z belgijskimi standardami. Strona jest dostępna w językach angielskim i niderlandzkim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: VGC
Oficjalna strona internetowa Komisji Wspólnoty Flamandzkiej (Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC). VGC wspiera wspólnotę flamandzkojęzyczną w Brukseli w zakresie kultury, edukacji i zdrowia. Informacje dostępne są w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Centrum Informacji (I)
Strona CEDIEP (Le centre de documentation et d'information sur les études et les professions) - stowarzyszenia informującego o nauce, szkole, uniwersytetach i pracy zawodowej w Brukseli i okolicach. Na stronie znajduje się również wiele publikacji tematycznych. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Centrum Informacji (II)
Strona SIEP (Service d'Information sur les Etudes et les Professions) - stowarzyszenia udzielającego informacji o studiach, pracy, stażach i kursach szkoleniowych w Walonii i Brukseli. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): CPEONS
Organ reprezentuje i koordynuje instytucje edukacyjne funkcjonujące w miastach, gminach i prowincjach w strefie francuskojęzycznej. Dotyczy to zarówno szkół średnich, szkolnictwa wyższego, edukacji związanej z promocją społeczną i centrami wsparcia psychologicznego. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Erasmus+
Agencja AEF-Europe zajmuje się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych we francuskojęzycznej części Belgii. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Federacja Walonia-Bruksela
Oficjalna strona Wspólnoty Francuskiej w Belgii składającej się z rządu, parlamentu i urzędów. Federacja prowadzi działalność w dziedzinach: edukacji, kultury, sportu, młodzieży, badań naukowych i sprawiedliwości. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Liberalny Związek Studentów
Organizacja młodzieżowa działająca przy większości uczelni. Zajmuje się propagowaniem idei wolności, postępu, humanizmu i demokracji w polityce, ekonomii, życiu społecznych i kulturalnym. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Rada ds. Edukacji w Gminach i Prowincjach
Organizacja non-profit pomagająca gminom i prowincjom w Walonii w wypełnieniu ich misji edukacyjnej. Pełni funkcję doradczą, reprezentacyjną i koordynującą. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w regionie Walonii i Brukseli należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z belgijskimi standardami. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota niemieckojęzyczna: Portal informacyjny
Portal informacyjny niemieckojęzycznej wspólnoty w Belgii. Znajdziesz tu listę najważniejszych instytucji rządowych, urzędów, a także informacje o edukacji, zdrowiu, pracy i kulturze. Strona jest w języku niemieckim.

Studia

Euraxess Belgia
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona jest w języku angielskim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Edukacja Bruksela
Informacje o flamandzkojęzycznej edukacji w Brukseli i okolicznych gminach. Przeczytaj o systemie kształcenia na różnych poziomach: studiach wyższych, kształceniu zawodowym, edukacji dorosłych oraz szkoleniach zawodowych. Strona jest dostępna w językach: angielskim, niderlandzkim i francuskim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Edukacja Flandria
Praktyczne informacje o systemie edukacji w strefie flamandzkiej. Na stronie dowiesz się m.in. o systemie szkolnictwa wyższego, uczelniach, kosztach studiów, stypendiach, wymianach studenckich oraz kształceniu na odległość. Strona jest w języku niderlandzkim. Część informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Flamandzkie uniwersytety
Strona Flamandzkiej Rady Między-uniwersyteckiej. Znajdziesz tu informacje o wszystkich flamandzkich uniwersytetach wraz z linkami do ich stron internetowych. Strona jest w języku niderlandzkim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Koledże uniwersyteckie
Strona VLHORA - organu doradczego rządu we wszystkich kwestiach politycznych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych. Znajdziesz tutaj m.in. listę koledzy uniwersyteckich (Hogescholen) funkcjonujących na terenie Flandrii. Strona jest dostępna w językach niderlandzkim i angielskim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Study in Flanders
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do flamandzkiej części Belgii. Znajdziesz tu informacje o systemie szkolnictwa wyższego, pełną listę uczelni, katalog kierunków z wykładowym angielskim oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia studenckiego. Strona jest w języku angielskim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: VGC
Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące edukacji, przewodnik po studiach, kształceniu zawodowym, w tym kształceniu nauczycieli, szkoleniach zawodowych, edukacji dorosłych i nauce języka. Informacje dostępne są w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): ARES
Oficjalna strona Akademii Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (franc. Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, ARES). Znajdziesz tu wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji studiów i badań naukowych w regionie francuskojęzycznym, uczelni oraz kwestii finansowych i stypendiów. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Centra informacji młodzieżowej
Przydatne informacje dotyczące różnych spraw interesujących młodych ludzi – co i gdzie studiować, jak ubiegać się o wsparcie finansowe, jak wynająć mieszkanie, gdzie szukać pracy, itp. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): PromSoc
PromSoc w Brukseli to sieć 46 szkół zajmujących się edukacją dorosłych we wszystkich dziedzinach. Po ukończeniu kursu, szkoły wydają oficjalne dyplomy i certyfikaty poświadczające zdobyte kwalifikacje. Informacje są w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Study in Belgium
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do francuskojęzycznej części Belgii. Znajdziesz tu informacje o systemie szkolnictwa wyższego, pełną listę uczelni, katalog kierunków z wykładowym angielskim oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia studenckiego. Strona jest w dostępna w językach angielskim i francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Studyrama - portal studencki
Jak wybrać najlepsze studia? Jak przygotować się do egzaminów końcowych? Tu znajdziesz wszystko to, co zainteresuje przyszłego i obecnego studenta. Portal oferuje również wyszukiwarkę mieszkań i kwater dla studentów.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Dla przyszłych przedsiębiorców
Firma organizująca szkolenia, praktyki i staże zawodowe skierowane do przyszłych przedsiębiorców. Oferta dotyczy zarówno osób młodych (od 15 roku życia), jak i starszych. Szukaj po regionie i/lub interesującym cię zagadnieniu. Strona jest w języku niderlandzkim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Praca i Nauka
Portal ma na celu informowanie o dostępnych opcjach kształcenia zawodowego i szkoleniach, a także stażach i praktykach zawodowych. Strona jest w języku niderlandzkim.

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: VGC
Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące edukacji, przewodnik po studiach, kształceniu zawodowym, w tym kształceniu nauczycieli, szkoleniach zawodowych, edukacji dorosłych oraz nauce języka. Informacje dostępne są w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Centrum Informacji
Strona SIEP (Service d'Information sur les Etudes et les Professions) - stowarzyszenia udzielającego informacji o studiach, pracy, stażach i kursach szkoleniowych w Walonii i Brukseli. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Dorifor  
Masz poniżej 30 lat i szukasz możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych? Zajrzyj na tę stronę, aby zapoznać się z ofertą szkoleń, staży i praktyk zawodowych w Bruskeli i okolicach. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): IFAPME
Bogate źródło informacji o kształceniu zawodowym i szkoleniach. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiadający ci program. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Szkolenie talentów
Centrum szkoleniowe, które organizuje kursy, staże zawodowe oraz szkolenia z przedsiębiorczości. W szkoleniach mogą brać udział osoby mające co najmniej 15 lat. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Szkolenie zawodowe kobiet
Znajdziesz tu szeroką ofertę staży, praktyk i szkoleń - od informatyki po przygotowanie do wykonywania zawodu elektryka. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota niemieckojęzyczna: Szkolenia zawodowe
ZAWM to centrum kształcenia zawodowego. Na stronie znajdziesz informacje o działalności ZAWM, listę aktualnych kursów oraz dane kontaktowe. Strona jest w języku niemieckim.

Wsparcie finansowe

Flandria i wspólnota flamandzkojęzyczna w Brukseli: Study in Flanders
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do flamandzkiej części Belgii. Znajdziesz tu listę programów stypendialnych skierowanych do studentów zagranicznych. Strona jest w języku angielskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): ARES
Oficjalna strona Akademii Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (franc. Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, ARES). Znajdziesz tu wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji studiów i badań naukowych w regionie francuskojęzycznym, uczelni oraz kwestii finansowych i stypendiów. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Fundusz Badań Naukowych
Misją organizacji FNRS (fr. Fonds de la Recherche Scientifique) jest wspieranie rozwoju badań naukowych w Regionie Walonia-Bruksela. FNRS finansuje działalność naukową poprzez przyznawanie stypendiów, grantów oraz nagród finansowych. Strona dostępna jest w językach francuskim i angielskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Study in Belgium
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do francuskojęzycznej części Belgii. Znajdziesz tu bazę programów stypendialnych, informacje o kosztach życia codziennego oraz możliwościach pracy dla studentów. Strona jest w dostępna w językach angielskim i francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Stypendia
Strona, na której można się ubiegać o uzyskanie wsparcia finansowego na studia od rządu Wspólnoty Francuskiej (Federacja Walonia-Bruksela). Na stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje oraz formularze. Strona jest w języku francuskim.

Praca dla studenta

Student.be
Studiujesz i szukasz pracy, praktyki lub stażu? Wypróbuj jedną z największych wyszukiwarek ofert pracy dla studentów. Przeglądaj oferty według branży i lokalizacji. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Studentenjobs
Na stronie znajdziesz mnóstwo ogłoszeń o pracy dla studentów. Klikając w każdy link uzyskasz opis danego stanowiska i dane kontaktowe pracodawcy. Więcej informacji na temat staży i pracy dla studentów znajdziesz w zakładce FAQ. Strona dostępna jest w językach francuskim i niderlandzkim.

Warunki pracy (I)
Jakie warunki muszą spełniać studenci myślący o podjęciu pracy w Belgii? Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące umów, warunków pracy i praw jakie ci przysługują. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i niderlandzkim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Centrum Informacji Młodzieżowej
Znajdziesz tu bogactwo informacji informacji o tym jak legalnie pracować w Belgii oraz wskazówki dotyczące szukania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Praca bez problemu
Jak szukać pracy w Belgii będąc studentem? Na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać? Na tej stronie znajdziesz mnóstwo praktycznych informacji, które pomogą ci w znalezieniu pracy w Belgii. Strona jest w języku francuskim.

Wspólnota francuskojęzyczna (Walonia i Bruksela): Informacja Młodzieżowa
Studiujesz i myślisz o pracy wakacyjnej we francuskojęzycznej części Belgii? Zajrzyj na tę stronę, aby zorientować się jakie warunki musisz spełniać. Strona jest w języku francuskim.

#eurostudia #belgia

Data utworzenia:

stopka strony