eurostudia • Czechy

Pomocne strony


Pomogą ci

Centrum studiów wyższych
Jednostka zajmująca się zapewnianiem wysokiej jakości szkolnictwa wyższego w Czechach m.in. poprzez swoją działalność naukową i badawczą. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Erasmus+ Czechy
Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+. Strona dostępna jest też w językach angielskim i niemieckim.

Erasmus Student Network
Ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA)
Apolityczna organizacja zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Na stronie znajdziesz informacje o działalności Ministerstwa, a także o systemie szkolnictwa wyższego w Czechach, politce młodzieżowej, sporcie, badaniach naukowych oraz o uznawaniu kwalifikacji zagranicznych. Część informacji dostępna jest również w języku angielskim.

Nauka czeskiego
Katalog szkół językowych, gdzie można uczyć się języka czeskiego. Możesz użyć wyszukiwarki, żeby przeglądać kursy w interesującym cię regionie oraz na odpowiadającym ci poziomie.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w Czechach należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z czeskimi standardami. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Związek Studentów Politechniki Czeskiej w Pradze 
Głównym zadaniem związku jest reprezentowanie i promowanie interesów studenckich w dziedzinach edukacji oraz życia społecznego. Pomaga studentom w nauce, spędzaniu czasu wolnego, przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz w wielu innych dziedzinach życia studenckiego.

Studia

Euraxess Czechy
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Najdi VŠ – wyszukiwarka uczelni
Baza szkół wyższych działających na terenie Czech. Zawiera listę zarówno uczelni publicznych, jak i prywatnych.

Punkt informacyjny i konsultacyjny Uniwersytetu Karola
Strona skierowana do osób pragnących studiować na Uniwersytecie Karola, najstarszego uniwersytetu w Europie Środkowej. Znajdziesz tu m.in. informacje na temat wydziałów, kierunków studiów oraz praktyczne wskazówki dotyczące studiowania. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Study in the Czech Republic
Portal skierowany m.in. do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Czech. Znajduje się tu katalog kierunków oraz informacje o czeskim systemie szkolnictwa wyższego, zasadach rekrutacji, opłatach, stypendiach oraz praktyczne wskazówki dotyczące organizacji życia codziennego. Strona jest w języku angielskim.

Uniwersytet Karola w Pradze 
Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Karola, poszczególnych wydziałów oraz oferowanych kierunków studiów. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Centrum Szkolenia Administracji Publicznej
Instytucja zajmująca się szkoleniem pracowników administracji publicznej w Czechach. Spółka jest akredytowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

Narodowy Instytut Edukacji
Instytucja odpowiedzialna za kształtowanie i promowanie kształcenia zawodowego w Czechach, a także za rozwój doradztwa zawodowego i nauki języków obcych.

ReferNet 
Sieć ReferNet została ustanowiona przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP. Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące systemu kształcenia zawodowego w Czechach. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Wsparcie finansowe

Fundusz Wyszehradzki
Studenci z Polski mogą liczyć na stypendia na studia magisterskie lub doktoranckie z Funduszu Wyszehradzkiego. Stypendia przyznawane są na jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia. Strona jest w języku angielskim.

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Zbiór informacji dotyczących programów stypendialnych w Czechach przygotowany specjalnie dla studentów zagranicznych. Znajdziesz tu informacje zarówno o stypendiach rządowych, jak i tych przyznawanych w ramach współpracy międzynarodowej. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Study in the Czech Republic
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Czech. Znajdziesz tu listę programów stypendialnych skierowanych do studentów zagranicznych. Strona dostępna jest w języku angielskim.

​Praca dla studenta

Agentura Student
Na tej stronie możesz przeglądać oferty pracy tymczasowej oraz w niepełnych wymiarze godzin, dostosowane specjalnie do potrzeb studentów. Oferty dostępne są w branżach tj. sprzedaż, marketing, finanse, administracja, IT.

#eurostudia #czechy #praca

Data utworzenia:

stopka strony