eurostudia • Hiszpania

Pomocne strony


Pomogą ci

Erasmus+ Hiszpania 
Hiszpańska Narodowa Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Instytut Cervantesa w Warszawie
Hiszpańska instytucja państwowa utworzona w celu upowszechniania i nauczania języka hiszpańskiego oraz propagowania kultury hiszpańskiej za granicą. Aby potwierdzić swój poziom znajomości języka hiszpańskiego możesz tu zdać egzamin DELE. Strona dostępna jest w języku polskim.

Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu – szkolnictwo wyższe
Dowiedz się więcej o hiszpańskim systemie szkolnictwa wyższego oraz zasadach uznawania zagranicznych kwalifikacji. Część informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Praktyczne informacje o Hiszpanii dla studentów
Portal zaadresowany do studentów zagranicznych pragnących studiować w Hiszpanii. Znajdziesz tu opisy uczelni i większych miast w Hiszpanii, a także artykuły dotyczące studiowania, kultury i nauki języka. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Regionalne centra informacji o edukacji
Kliknij by znaleźć listę linków do departamentów odpowiedzialnych za edukację w każdym z autonomicznych regionów Hiszpanii. Część informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z hiszpańskimi standardami.  W Hiszpanii centrum NARIC podlega pod Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu. Część informacji dostępna jest również w języku angielskim.

Zakwaterowanie dla studentów
Znajdziesz tu informacje o akademikach funkcjonujących przy wszystkich większych uczelniach. Strona Rady Szkół Wyższych Hiszpanii (Consejo de Colegios Mayores de Espana).

Studia

Euraxess Hiszpania
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna również w języku angielskim.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Rekrutacja - wymagania i formalności
Starania o przyjęcie na studia należy zacząć od skontaktowania się z Universidad Nacional de Educatión a Distancia (UNED). Instytucja ta sprawdza, czy posiadane przez kandydatów wykształcenie jest odpowiednie i wystawia certyfikat credencial de acces, stanowiący podstawę do zarejestrowania się na uczelniach publicznych w Hiszpanii.

Studia w Katalonii
Opis systemu edukacji oraz zasad zdawania i rejestracji na studia w Katalonii. Warto zapoznać się z informacjami na tej stronie, ponieważ niektóre procedury ubiegania się o studia mogą się nieco różnić pomiędzy Katalonią a resztą Hiszpanii.

Szkolnictwo wyższe
Oficjalna strona hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu. Znajdziesz tu opis organizacji studiów w Hiszpanii, statystki uczelni, a także informacje o tym gdzie szukać źródeł wsparcia finansowego.

UNED  - hiszpański uniwersytet kształcenia na odległość
Uniwersytet Otwarty UNED oferuje studia na odległość, a także kursy językowe. Wybór kierunków jest naprawdę bogaty. Naukę tu wybiera ponad 200 tys. studentów i jest to jeden z największych uniwersytetów w Europie. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

UNIVERSIA
Portal o studiowaniu i życiu w Hiszpanii. Studenci znajdą tu m.in. aktualności z hiszpańskich uczelni, wyszukiwarkę kierunków, bazę programów stypendialnych, wyszukiwarkę ofert pracy dla studentów oraz informacje o mobilności międzynarodowej.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Educaweb
Strona poświęcona edukacji, kształceniu zawodowemu i pracy. Zawiera profesjonalne porady skierowane zarówno do osób indywidualnych, jak i instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Artykuły dostępne na stronie Educaweb przedstawiają szeroki zakres kursów i programów szkolenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe w Kataloni

Prezentacja programów kształcenia zawodowego w Katalonii. Znajdziesz tu wyszukiwarkę szkoleń i kursów, opisy różnych zawodów oraz kwalifikacji jakie są wymagane do ich wykonywania.

Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu – kształcenie zawodowe
Opis programów kształcenia zawodowego LOMCE. Kursy organizowane są w cyklach na trzech poziomach - podstawowym, średnim i zaawansowanym. Moduły zawierają elementy zarówno teoretyczne, jaki praktyczne oraz przygotowują kandydatów do podjęcia pracy w różnych branżach.

Wsparcie finansowe

Buscador de becas
Wyszukiwarka dostępnych stypendiów i grantów. Szukaj dofinansowania na studia I, II i III stopnia w Hiszpanii.

Ile kosztują studia w Hiszpanii?
Decydujesz się na studia w Hiszpanii, ale brakuje ci funduszy? Skorzystaj z tego poradnika finansowego. Znajdziesz tu informacje dotyczące kosztu studiów oraz źródeł wsparcia finansowego. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Praca dla studenta

Animajobs
Oferty pracy skierowane do osób zainteresowanych pracą jako animatorzy społeczno-kulturalni w ośrodkach wypoczynkowych w Hiszpanii. Strona dostępna jest również w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Educa empleo
Portal skierowany do studentów i absolwentów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Educa empleo pomoże ci w wyszukaniu odpowiednich praktyk i stażu oraz udzieli cennych porad zawodowych. Na stronie możesz także dodać własne CV oraz podzielić się swoimi doświadczeniami w szukaniu pracy.

PrimerEmpleo
Portal skierowany przede wszystkim do studentów i absolwentów nieposiadających doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w pomaganiu kandydatom w znalezieniu pierwszej pracy lub stażu.

Turijobs
Szukasz pracy sezonowej jako kelner, kierowca, pokojówka czy hostessa? Nic prostszego! Zarejestruj swoje CV i przeglądaj najnowsze oferty pracy. Strona dostępna również w języku angielskim.

#eurostudia #hiszpania #praca

Data utworzenia:

stopka strony