eurostudia • Irlandia

Pomogą Ci


POMOGĄ CI

Association for Higher Education Access and Disability
AHEAD to niezależna organizacja typu non-profit działająca na rzecz pełnego dostępu studentów niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego w Irlandii. Na stronie znajdziesz informacje o tym gdzie szukać wsparcia i jak skorzystać z pomocy osobistego asystenta.

Erasmus+ Irlandia 
Irlandzka Narodowa Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Higher Education Authority
Organizacja powołana przez Ministerstwo Edukacji i Umiejętności do planowania i rozwoju szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Irlandii. Znajdziesz tu informacje o obecnych działaniach rządowych w obszarze edukacji.

Irlandzka Rada Studentów Międzynarodowych
Irish Council for International Students (ICOS) zajmuje się wspieraniem studentów zagranicznych w Irlandii. Członkowie rady pomogą ci uzyskać szczegółowe informacje na temat: wyboru studiów, nauki języka, opieki zdrowotnej, czy szukania mieszkania i pracy.

Irlandzki Związek Studentów
Masz jakiś problem? Czujesz się dyskryminowany/a lub wykluczony/a? Zgłoś się do Irlandzkiego Związku Studentów (Union of Students in Ireland). USI to organizacja reprezentująca interesy studentów w Irlandii.

Krajowa Agencja ds. Jakości i Kwalifikacji
QQI (Quality and Qualifications Ireland) to agencja powołana przez Ministerstwo Edukacji i Umiejętności, której rola polega na ustalaniu i promowaniu odpowiednich standardów w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego. Dotyczy to m.in. prowadzenia i monitorowania Irlandzkiej 10-poziomowej Ramy Kwalifikacji - National Framework of Qualifications (NFQ).

NARIC Irlandia - uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Krajowa agencja ds. uznawania i porównania międzynarodowych kwalifikacji i umiejętności. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z irlandzkimi standardami.

Nauka angielskiego
Stowarzyszenie Marketing English in Ireland (MEI) zrzesza wiodące szkoły nauki języka angielskiego w Irlandii. Odwiedź te stronę, aby znaleźć szkoły znajdujące się najbliżej twojego punktu zamieszkania oraz uzyskać informacje o prowadzonych przez nie kursach.

STUDIA

Dublin City University – centrum kształcenia na odległość 
Umożliwia podjęcie studiów niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub posiadanych kwalifikacji.

Dublin Institute of Technology
Strona największej uczelni w Irlandii nienależącej do sektora uniwersyteckiego. Oferuje studia I, II i III stopnia w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz w niepełnym wymiarze czasu.

Education in Ireland
Oficjalna strona rządowa skierowana do studentów zagranicznych zainteresowanych studiami w Irlandii. Portal zawiera praktyczne informacje dotyczące wszystkich aspektów studiowania, w tym: listę uczelni i dostępnych kierunków studiów, informacje o czesnym i stypendiach oraz praktyczne porady dotyczące życia w Irlandii.

Euraxess Irlandia
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju.

Irlandzki Związek Uniwersytetów
Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące irlandzkich uniwersytetów, w tym m.in. listę i profile uczelni, opis procesu rekrutacji, a także działania mające na celu wspieranie studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

Narodowa Rama Kwalifikacji 
W edukacji w Irlandii obowiązuje 10-poziomowa Rama Kwalifikacji - National Framework of Qualifications (NFQ). Szkoły wyższe przyznają kwalifikacje na poziomach od 6 do 10 (w przypadku uniwersytetów od 7 do10). Zajrzyj na tę stronę, aby dowiedzieć się więcej.

Night Courses
Największa internetowa baza studiów niestacjonarnych, wieczorowych i w niepełnym wymiarze czasu w Irlandii.

Open University
Uniwersytet Otwarty oferuje studia na odległość. Wybór kierunków jest naprawdę bogaty.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji.

Postgrad Ireland
Wyszukiwarka studiów II i III stopnia w Irlandii. Znajdziesz tu również porady ułatwiające podjęcie decyzji o kierunku studiów pod kątem przyszłej kariery zawodowej.

Qualifax (I) 
Wyszukiwarka kierunków na studiach I stopnia na irlandzkich uczelniach.

Qualifax (II) 
Wyszukiwarka kierunków na studiach II i III stopnia na irlandzkich uczelniach.

Studia magisterskie i doktoranckie
Irlandzkie uczelnie mają bogatą ofertę studiów magisterskich i doktoranckich. Na tej stronie znajdziesz linki do stron zawierających szczegółowe informacje na temat dostępnych kierunków studiów.

Szkolnictwo wyższe
Oficjalna strona irlandzkiego Ministerstwa Edukacji i Umiejętności. Znajdziesz tu informacje dotyczące organizacji studiów w Irlandii, uczelni oraz strategii rządowych w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Uversity
Ciekawą opcją jest nauka na Uversity. Jest to wspólna inicjatywa 24 wiodących uniwersytetów, uczelni technicznych i niezależnych koledżów w całej Irlandii. Uversity oferuje studentom roczne kształcenie na kierunkach artystycznych z indywidualnym tokiem nauczania.

Zdawanie na studia
Rekrutacja na studia I stopnia w Irlandii jest scentralizowana i obywa się poprzez system CEO – Central Application Office. Procedura obejmuje utworzenie aplikacji online, która jest następnie oceniana przez wybrane przez ciebie uczelnie.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Krajowa Agencja ds. Jakości i Kwalifikacji
Aby podjąć pracę potrzebujesz dodatkowych kwalifikacji zawodowych? Na tej stronie możesz zapoznać się z kursami i szkoleniami akredytowanymi przez Irlandzką Agencję ds. Jakości i Kwalifikacji (QQI).

Irish Sea Fisheries Board
Krajowa agencja odpowiedzialna za rozwój rybołówstwa i akwakultury w Irlandii. Oferuje kursy, szkolenia i programy kształcenia zawodowego.  

National Learning Network
Organizacja pomaga osobom mającym trudność w wejściu na rynek pracy, w zdobyciu umiejętności, które umożliwią im zbudowanie trwałej kariery w zawodach odzwierciedlających ich zainteresowania i zdolności. Sprawdź listę aktualnych kursów.

Siły zbrojne Irlandii
Siły zbrojne składają się z korpusu armii, służby morskiej i powietrznej. Oferują one szereg praktyk i staży zawodowych. Programy szkoleniowe posiadają akredytację Krajowej Agencji ds. Jakości i Kwalifikacji.

Teagasc
Młodzi ludzie zainteresowani karierą w rolnictwie, ogrodnictwie lub przemyśle spożywczym mogą skorzystać z oferty edukacyjnej i szkoleniowej Irish Agriculture and Food Development Authority. Więcej informacji na stronie.

WSPARCIE FINANSOWE

Education in Ireland
Oficjalna strona rządowa skierowana do studentów zagranicznych zainteresowanych wyjazdem na studia do Irlandii. Znajdziesz tu listę programów stypendialnych oraz organizacji udzielających studentom wsparcia finansowego.

Finanse studenckie
Strona rządowa poświęcona kwestiom finansowym. Tutaj możesz uzyskać więcej informacji o opłatach za studia, a także o dostępnych stypendiach i pożyczkach studenckich.

Free Fees Initiative
Studenci z państw UE nie muszą płacić czesnego na studiach I stopnia w Irlandii pod warunkiem, że spełniają warunki programu rządowego Free Fees Initiative. Więcej informacji na stronie.

Granty studenckie
Student Grants to główne źródło finansowania dla studentów studiów dziennych z UE. Obsługą programu zajmuje się Student Universal Support Ireland (SUSI). Granty dzielą się na pomoc mieszkaniową (maintenance grants) oraz na pokrycie opłat za studia (fee grants).

Irlandzki Związek Uniwersytetów
Na stronie związku znajdziesz informacje o stypendiach rządowych, a także o różnych innych możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla studentów zagranicznych.

#studia #irlandia

Data utworzenia:

stopka strony