eurostudia • Liechtenstein

Pomocne strony


Pomogą ci

Erasmus+ Liechtenstein
Agencja zajmująca się promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Oficjalny portal Liechtensteinu
Oficjalne źródło wszelkich faktów o Księstwie Liechtensteinu. Znajdują się tu m.in. informacje o systemie edukacji, kulturze i społeczeństwie. Znajdziesz tu również listę linków do stron internetowych ważnych instytucji. Strona dostępna jest w językach angielskim i niemieckim.

Start Liechtenstein
Projekt zainicjowany przez studentów Uniwersytetu Liechtensteinu. START ma celu promowanie przedsiębiorczości wśród studentów. Strona jest w języku niemieckim.

Strony rządowe Liechtensteinu
Na tym portalu znajdziesz wszelkie ważne informacje urzędowe dotyczące m.in. rejestracji pobytu, podejmowania pracy, pożyczek studenckich itp. Strona jest w języku niemieckim.

System edukacji
Przeczytaj o systemie kształcenia w Liechtensteinie na różnych poziomach, w tym o studiach wyższych, kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych. Strona jest dostępna w językach angielskim i niemieckim.

Studia

Instytut w Liechtensteinie
Centrum badań naukowych i kształcenia akademickiego. Nie posiada statusu instytucji szkolnictwa wyższego, określa się je jako „university-like institution”. Instytut prowadzi badania w dziedzinach prawa, polityki, biznesu, spraw społecznych i historii. Strona dostępna jest w językach niemieckim i angielskim.

Międzynarodowa Akademia Filozofii
Prywatny uniwersytet oferujący kształcenie w dziedzinie filozofii. W ofercie uczelni znajdują się studia doktoranckie, seminaria i lekcje prywatne, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Prywatny Uniwersytet Księstwa Liechtensteinu
Oferta edukacyjne koncentruje się na dwóch głównych dyscyplinach: studiach medycznych i prawniczych. Uniwersytet oferuje także kursy podyplomowe i niestacjonarne przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Strona jest w języku niemieckim.

Uniwersytet Liechtensteinu
Najbardziej rozpoznawalna uczelnia w Liechtensteinie. Oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Uniwersytet szczyci się silnymi powiązaniami międzynarodowymi, a jego strategia kształcenia, badań i innowacji czyni go jednym z motorów napędowych zmian gospodarczych i społecznych Księstwa Liechtensteinu. Strona dostępna jest w języku angielskim i niemieckim.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

„10ty rok szkolny”
Szkoła oferująca dodatkowe i dobrowolne kształcenie dla młodzieży, która zakończyła już obowiązkowy etap nauki szkolnej.  Przygotowuje uczniów do przyszłego życia zawodowego i osobistego. Strona jest w języku niemieckim.

aha – porady dla młodzieży
Portal zawierający porady dla młodzieży na wiele różnych tematów, w tym także w zakresie kształcenia zawodowego. Strona jest w języku niemieckim.

Biuro ds. Kształcenia Zawodowego
Biuro udziela studentom, młodzieży i dorosłym ogólnych informacji oraz indywidualnego doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Strona jest w języku niemieckim.

BMS Liechtenstein
Szkoła zawodowa oferująca jednoroczne lub dwuletnie programy kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Strona jest w języku niemieckim.

Centrum Kształcenia Dorosłych
Organizacja publiczna finansująca i koordynująca system kształcenia dorosłych w Liechtensteinie. Zajrzyj na stronę, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną. Do wyboru są m.in. kursy humanistyczne, pedagogiczne, z rozwoju osobowości, informatyki itd. Strona jest w języku niemieckim.

Wsparcie finansowe

Międzynarodowa Akademia Filozofii
Uczelnia nie ma oficjalnego programu stypendialnego, ale deklaruje możliwość udzielenia wsparcia finansowego studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Więcej szczegółów na stronie uczelni, dostępnej w językach angielskim i niemieckim.

Stypendium API – wydział architektury
Studenci na studiach magisterskich z architektury na Uniwersytecie Liechtensteinu mają możliwość ubiegania się o stypendium API. Stypendia przyznawane są zarówno na podstawie osiągnieć akademickich, jak i potrzeb finansowych. Strona dostępna jest w językach angielskim i niemieckim.

Stypendia na studia informatyczne
Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku MSc in Information Systems na Uniwersytecie Liechtensteinu mogą ubiegać się o stypendia Hilti. Kandydaci muszą wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami akademickimi a proces selekcji jest bardzo konkurencyjny.  Strona dostępna jest w językach angielskim i niemieckim.

Praca dla studenta

aha – porady dla młodzieży
Portal zawierający porady dla młodzieży na wiele różnych tematów, w tym także w zakresie poszukiwania pracy wakacyjnej i tymczasowej. Strona jest w języku niemieckim.

#europraca #liechtenstein

Data utworzenia:

stopka strony