eurostudia • Portugalia

Pomocne strony


Pomogą ci

Cial – kursy językowe
Chcesz nauczyć się języka portugalskiego, a przy okazji spróbować swoich sił na desce surfingowej? Wejdź na stronę szkoły językowej Cial, aby dowiedzieć się jak skorzystać z tej ciekawej oferty! Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Ciência Viva
Krajowa agencja działająca na rzecz promowania inicjatyw ze świata nauki i technologii. Pozostaje w ścisłej współpracy z instytutami badawczymi oraz organizacjami publicznymi. Sporo działalności jest poświęcona krzewieniu ducha nauki wśród młodzieży. Część informacji dostępna jest również w języku angielskim.

Erasmus+ Portugalia
Portugalska Narodowa Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Krajowa Agencja Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Instytucja publiczna odpowiedzialna za wdrażanie polityki kształcenia i szkoleń dla młodzieży i dorosłych oraz za zarządzanie systemem uznawania i certyfikacji umiejętności.

Krajowa Rada ds. Edukacji
Rada jest niezależnym organem doradczym w sprawach edukacyjnych. Przygotowuje sprawozdania i zalecenia w kwestiach edukacyjnych. Na stronie znajdziesz informacje o systemie edukacji w Portugalii, raporty oraz inne dokumenty związane z funkcją Rady.

Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego
Przegląd polityki i działań ministerstwa: informacje o różnych programach, serwisach i publikacjach.

Rada Rektorów Uniwersytetów Portugalii
CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) zrzesza wszystkie uczelnie publiczne w Portugalii. Działalność instytucji polega m.in. na koordynowaniu współpracy pomiędzy uczelniami oraz współpracy w formułowaniu polityki krajowej w zakresie edukacji, nauki i kultury. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Rejestracja pobytu
Informacje dotyczące prawa pobytu i obowiązku meldunkowego w Portugalii. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Uniwersytet w Aveiro – kursy językowe
Wejdź na stronę, aby przejrzeć ofertę kursów języka portugalskiego. Do wyboru kursy: letnie, zimowe, krótko i długoterminowe, stacjonarne i przez internet. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Uniwersytet w Porto – kursy językowe
Jeżeli masz zamiar studiować w Portugalii, warto najpierw nauczyć się podstaw języka portugalskiego. Zapoznaj się z ofertą kursów językowych Uniwersytetu w Porto. W ofercie zarówno letnie, jak i zimowe intensywne kursy językowe. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w Portugalii należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z portugalskimi standardami. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Zakwaterowanie - hostele
Jeżeli szukasz taniego zakwaterowania krótkoterminowego zajrzyj na tę stronę. Zawiera ona listę hosteli w Portugalii oraz wskazówki, jak zarezerwować sobie miejsce w jednym z nich. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Studia

Euraxess Portugalia
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Mundo PT – edukacja
Portal z tematycznie pogrupowanymi linkami do stron internetowych związanych z edukacją. Znajdziesz tu m.in. linki do uczelni, bibliotek, szkół językowych, klubów sportowych itp.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Portugalskie Stowarzyszenie Prywatnych Szkół Wyższych
W Portugalii można się kształcić na kilkudziesięciu uczelniach prywatnych. Tutaj znajdziesz wyszukiwarkę kierunków studiów dostępnych na tych uczelniach.

Rada Koordynacyjna Wyższych Szkół Politechnicznych
Organ koordynujący i reprezentujący wyższe uczelnie politechniczne w Portugalii. Znajdziesz tu listę wszystkich zrzeszonych uczelni wraz z ich danymi kontaktowymi. Cześć informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Study in Portugal
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Portugalii. Znajduje się tu katalog kierunków studiów, informacje o portugalskim systemie szkolnictwa wyższego, zasadach rekrutacji, opłatach za studia oraz praktyczne wskazówki dotyczące organizacji życia codziennego. Portal jest w języku angielskim.

Szkolnictwo wyższe
Oficjalna strona Generalnej Dyrekcji ds. Szkolnictwa Wyższego. Znajdziesz tu wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji studiów w Portugalii, uczelni, kierunków, zasad rekrutacji i uznawania zagranicznych kwalifikacji, kwestii finansowych oraz mobilności międzynarodowej. Część informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Universia – portal studencki
Portal skierowany do przyszłych lub aktualnych studentów portugalskich uczelni. Znajdziesz tu informacje o portugalskim systemie szkolnictwa wyższego, dostępnych kierunkach studiów i uczelniach.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

ANJAF
Organizacja działająca na rzecz promowania integracji społeczno-zawodowej, szczególnie wśród młodzieży, poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i różnego rodzaju projekty społeczne.

CECOA – branża handlowo-usługowa
Szukasz szkolenia zawodowego w sektorze administracyjnym? Tutaj znajdziesz informacje na temat opcji podnoszenia swoich kwalifikacji w branży handlowo-usługowej. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

CENFIM – branża metalurgiczna
Krajowy ośrodek kształcenia i doradztwa personalnego w sektorze metalurgicznym. Zajrzyj na stronę, aby zapoznać się z aktualną ofertą szkoleniową. Strona dostępna jest także w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Cenjor – kursy dziennikarskie
Profesjonalne szkolenia z zakresu dziennikarstwa. Zagadnienia obejmują m.in. prasę, fotoreportaż, radio, telewizję, multimedia.

CEPRA - kształcenie zawodowe w zakresie naprawy samochodów
Lubisz majstrować przy samochodach i wiążesz z tym swoją przyszłość? Zajrzyj na tę stronę, aby zapoznać się z ofertą kształcenia w zawodzie mechanika samochodowego. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

CFPIC – przemysł obuwniczy
W ofercie znajdują się kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu projektowania, planowania produkcji i sprzedaży, kontroli jakości, itp w przemyśle obuwniczym.

CFPSA – branża gastronomiczna
Szkolenia zawodowe dla przyszłych: kucharzy, piekarzy, cukierników, obsługi hotelowej, kontrolerów jakości itp. W ofercie znajdują się zarówno kursy, szkolenia, jak i praktyki zawodowe.

CICCOPN – branża budowlana
Kształcenie zawodowe dla młodzieży i dorosłych w branży budowlanej: kursy topografii, technologii budowlanej, IT, administracji, kontroli jakości i wiele innych.

Citeforma
Chcesz poprawić swoje umiejętności obsługi komputera i komunikacji? Zajrzyj na tę stronę, aby znaleźć odpowiedni dla siebie kurs. Strona dostępna także w języku angielskim.

EPAR
Centrum kształcenia i szkoleń zawodowych. Zajrzyj, aby zapoznać się z aktualną ofertą kursów w branżach tj. administracja, zarządzanie, turystyka, IT, sprzedaż.

ETIC – szkoła innowacyjności i tworzenia nowych technologii
Zajrzyj na tę stronę, jeżeli interesują cię kursy w dziedzinach: film i telewizja, projektowanie, muzyka, fortografia, media, marketing, dziennikarstwo, moda, turystyka itp. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Evolui - kursy internetowe
Bardzo szeroki wybór kursów online z zakresu biznesu i administracji, komunikacji, transportu i logistyki, pedagogiki oraz wielu innych zagadnień.

Inovinter 
Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, obsługi komputera, nowych technologii, prawa, przemysłu, administracji i biznesu. Na stronie znajdziesz również interaktywną mapkę ze wszystkimi centrami szkoleniowymi Inowinter w Portugalii. 

Instytut Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych
Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności lub podnieść swoje kwalifikacje, ale nie wiesz od czego zacząć, przeszukaj tę bazę kursów szkoleniowych i opcji kształcenia zawodowego. Znajdziesz tu kursy o różnorodnej tematyce, na kilku poziomach kształcenia.

Tecla – szkoła zarządzania
Centrum posiada szeroką ofertę kursów szkoleniowych i podyplomowych z zakresu zarządzania (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie szkoleniami, sprzedażą, siecią itp). 

Wsparcie finansowe

Dyrekcja Generalna ds. Szkolnictwa Wyższego
Studenci z UE mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na tych samych zasadach co Portugalczycy. Mogą zatem liczyć zarówno na stypendia naukowe, jak i socjalne przyznawane przez Direcção-Geral do Ensino Superior, DGES.

Fundacja Calouste Gulbenkian
Fundacja prowadzi działalność w obszarach: sztuki, nauki, edukacji i rozwoju. W ramach wspierania projektów edukacyjnych Fundacja co roku przyznaje liczne granty i stypendia naukowe. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Fundacja na rzecz Nauki i Technologii
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) jest narodową instytucją finansującą, podlegającą pod Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego. Co roku przyznaje ona liczne stypendia na studia II i III stopnia na kierunkach ścisłych i technicznych.

Instytut Camões 
Źródło informacji o grantach i stypendiach przyznawanych na studia i badania naukowe w zakresie języka i kultury portugalskiej.

Praca dla studenta

Universia – portal studencki
Portal skierowany do studentów portugalskich uczelni. Znajdziesz tu aktualne oferty pracy i staży. Możesz zapisać się na elektroniczne powiadamiania o nowych ogłoszeniach.

#eurostudia #portugalia

Data utworzenia:

stopka strony