eurostudia • Włochy

Pomocne strony


Pomogą Ci

Accademia Britannica Toscana
Szkoła językowa posiadająca akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji. Oferuje kursy językowe na sześciu różnych poziomach, od początkującego do zaawansowanego, lekcje indywidualne, a także zwiedzanie Włoch z przewodnikiem. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

ADI - stowarzyszenie młodych naukowców
Adi to stowarzyszenie non-profit mające na celu reprezentowanie interesów doktorantów i młodych naukowców. Znajdziesz tu informacje m.in. o reformach dotyczących wysokości czesnego, stypendiów, opieki społecznej itp. 

AlmaLaurea
Konsorcjum włoskich uniwersytetów, które powstało, aby dostarczać wiarygodnych danych na temat wyboru studiów i ścieżek kariery przez studentów i absolwentów. Analiza ma na celu poprawienie dostępu młodzieży do rynku pracy. Strona dostępna jest także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Cineca
Organizacja non-profit zrzeszająca 70 włoskich uczelni, 4 instytucje badawcze oraz Ministerstwo Edukacji. Na stronie znajdziesz informacje m.in. o systemie akademickim we Włoszech, badaniach naukowych oraz innowacjach technologicznych. Strona jest w języku angielskim.

CNR - Krajowa Rada ds. Badań Naukowych
Największa publiczna instytucja badawcza we Włoszech podlegająca Ministerstwu Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Celem instytucji jest prowadzenie badań naukowych, promowanie innowacyjności i umiędzynarodowianie włoskich badań naukowych. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

CNVSU - Krajowy komitet ewaluacji systemu uniwersyteckiego
Instytucja podlega Ministerstwu Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Znajdziesz tu regulacje prawne, dane, badania i analizy dotyczące sektora uniwersyteckiego we Włoszech.

Cultura Italiana
Profesjonalna szkoła językowa w Bolonii, która blisko współpracuje z Uniwersytetem Bolońskim oraz 40 innymi uczelniami na świecie. Kursy kładą nacisk przede wszystkim na zdobywanie praktycznej wiedzy języka, a uczniowie mają okazje prowadzić konwersacje z rodowitymi Włochami. Strona dostępna jest m.in. w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

Erasmus+ Włochy
Włoska Narodowa Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in. informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Fundacja Rui
Fundacja pomaga studentom w osiąganiu ich potencjału poprzez prowadzenie wysokiej jakości akademików. Akademiki, rozsiane w pięciu włoskich miastach, stwarzają optymalne warunki do nauki. Są one także miejscem organizacji wszelkiego rodzaju konferencji i seminariów. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

GARR – akademicka i badawcza sieć telekomunikacyjna
Organizacja non-profit, której głównym celem jest zapewnienie lepszej komunikacji i współpracy (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie badań naukowych i wymiany informacji. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Iluss – nauka włoskiego online
Wejdź na tę stronę, aby zapoznać się z ofertą internetowych kursów języka włoskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Możesz również skorzystać z opublikowanych darmowych materiałów oraz znaleźć adresy stacjonarnych szkół językowych. Strona dostępna jest także w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Konferencja Rektorów
CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) zrzesza zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Działalność instytucji polega m.in. na koordynowaniu działań oraz wdrażania dobrych praktyk dotyczących współpracy między uczelniami. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Portal dla imigrantów
Wszelkie informacje dotyczące prawa pobytu i obowiązku meldunkowego we Włoszech. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych we Włoszech należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji z włoskimi standardami. 

Włoski Instytut Kultury w Warszawie 
Możesz się zapisać na kurs włoskiego oraz na egzaminy potwierdzające twój poziom znajomości języka. W ofercie zarówno kursy stacjonarne, jak i internetowe. Strona jest dostępna także w języku polskim.

Związek Polaków we Włoszech
Federacja skupiająca różne stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch. Głównym celem federacji jest krzewienie przywiązania do kultury i tradycji polskiej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii za granicą. Strona jest w języku polskim.

Studia

Ateneo - Uniwersytet Multimedialny
Zapoznaj się z ofertą tej uczelni, jeżeli interesuje cię nauka na kierunkach tj.: web design, marketing internetowy, komunikacja i reklama, dziennikarstwo, itp.

COREP
Organizacja non-profit zajmująca się wspieraniem działalności w zakresie współpracy uniwersytetów, sektora przemysłowego oraz lokalnych instytucji publicznych. Oferuje również studia magisterskie i szeroki wachlarz kursów specjalistycznych.

Euraxess Włochy
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona jest w języku angielskim.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Studenti
Przewodnik po studiach magisterskich i podyplomowych we Włoszech, a także po stypendiach, praktykach i stażach. Znajdziesz tu również wskazówki o tym jak dobrze napisać pracę dyplomową. 

Studia magisterskie
Wyszukiwarka studiów magisterskich we Włoszech. Na stronie znajdziesz także linki do poszczególnych uczelni oraz zbiór ciekawych artykułów dotyczących studiowania.

Study in Italy
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Włoch. Na stronie znajdziesz informacje m.in. o uczelniach, zasadach rekrutacji, programach studiów, nauce języka, życiu we Włoszech itp.

Szkolnictwo wyższe i badania naukowe
Oficjalna strona włoskiego Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji studiów i badań naukowych we Włoszech, uczelni i zakwaterowania.

UNINETTUNO – Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny
Uninettuno zrzesza 43 uniwersytety we Włoszech i za granicą. Cały proces nauczania odbywa się drogą internetową. W ofercie znajdują się studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Informacje dostępne są także w języku polskim.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii
Uniwersytet oferuje m.in. stacjonarne kursy języka i kultury włoskiej, intensywne kursy wakacyjne oraz kursy przygotowujące do egzaminów CELI na poziomach A1-C2 oraz CIC. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie
Uniwersytet jest zaangażowany w nauczanie, prowadzenie badań naukowych, jak również rozpowszechnianie języka i kultury włoskiej na świecie. W ofercie znajdują się m.in. kursy języka włoskiego. Część kursów skupia się na konkretnych dziedzinach nauki lub branżach zawodowych. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Universitaly
Znajdziesz tu informacje o włoskim systemie szkolnictwa wyższego, opisy uczelni, wyszukiwarkę kierunków, praktyczne wskazówki dotyczące życia studenckiego, kosztów studiów oraz nauki języka. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Wyszukiwarka kierunków i uczelni
Na tej stronie możesz szybko przejrzeć ofertę studiów magisterskich i doktoranckich we Włoszech, uzyskać informacje o aktualnie finansowanych projektach oraz zapoznać się ze statystykami dotyczącymi wyboru kariery przez absolwentów.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Europejski Uniwersytet Turystyczny
Uniwersytet oferuje szeroki wachlarz kursów w różnych sektorach turystyki. Zajrzyj na stronę, aby zapoznać się z ofertą w interesującym cię mieście – oddziały istnieją w Rzymie, Mediolanie i Palermo. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Fundacja Fitzcarraldo
Fundacja jest niezależnym ośrodkiem planowania, badań, szkoleń i dokumentacji w dziedzinach: kultury, sztuki, zarządzania mediami, ekonomii i polityki. Zajrzyj na stronę, aby zapoznać się z ofertą szkoleniową i edukacyjną. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

GAI – Stowarzyszenie Młodych Artystów
Stowarzyszenie, które zrzesza 33 lokalne organizacje rządowe w celu wspierania młodych artystów poprzez szkolenia, badania i promocję. Na stronie znajdziesz ogłoszenia o konkursach i wydarzeniach oraz ogólne informacje na temat rozwoju sztuki we Włoszech. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Istituto Marangioni
A może by tak kariera w świecie mody? Zajrzyj na stronę tej prestiżowej szkoły mody, aby zapoznać się z jej ofertą edukacyjną. Główny kampus znajduje się w Mediolanie. Konkurencja, aby dostać się do szkoły jest co prawda ogromna, ale jest to jedna z najbardziej renomowanych szkół mody na świecie. Strona dostępna jest również w językach: angielski, francuskim i hiszpańskim.

Międzynarodowa Szkoła Komiksu 
Zajrzyj na tę stronę jeżeli marzą ci się studia na kierunkach twórczych, takich jak np. grafika, projektowanie stron internetowych, tworzenie gier komputerowych, itp.

Palazzo Spinelli
Ulokowany we Florencji instytut oferuje kształcenie i szkolenia w dziedzinie renowacji zabytków. W ofercie znajdują się m.in. programy kształcenia zawodowego, studiów magisterskich i szkół letnich. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Wsparcie finansowe

Studenti
Przewodnik po studiach magisterskich i podyplomowych we Włoszech oraz po stypendiach.

Universitaly
Zagranicznym studentom przysługują takie same prawa ubiegania się o pomoc finansową, jak Włochom. Dotyczy to stypendiów, kredytów studenckich, pomocy mieszkaniowej, biletów na posiłki i zwolnienia z czesnego. Więcej informacji na tej stronie, również w języku angielskim.

Włoski Instytut Kultury w Warszawie 
Włoski Instytut Kultury w Warszawie co roku przyznaje stypendia na wyjazd do Włoch do prywatnych szkół języka włoskiego. Zobacz kiedy i jak możesz ubiegać się o takie dofinansowanie. Strona jest dostępna w języku polskim.

Praca dla studenta

INFORMA GIOVANI
Włoska sieć centrów informacji młodzieżowej, gdzie znajdziesz informacje o możliwościach podjęcia pracy, także tej w trakcie studiów.

Lavoro Turismo
Jedna z największych i najlepszych stron internetowych we Włoszech dedykowana osobom poszukującym pracy w sektorze turystycznym.

Planethotel
Marzy ci się praca w gastronomii lub w hotelarstwie? Ta wyszukiwarka jest dla ciebie! Znajdziesz tu oferty pracy stałej, tymczasowej oraz w niepełnym wymiarze czasu.

Portal studencki
Znajdziesz tu sekcję poświęconą pracy, w tym przewodnik po świecie zatrudnienia oraz oferty pracy tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin.

Studenti
Chcesz dorobić w wakacje i przy okazji nauczyć się włoskiego? Na tej stronie znajdziesz dokładne wskazówki odnośnie tego gdzie i jak szukać pracy sezonowej we Włoszech.

#eurostudia #włochy

Data utworzenia:

stopka strony