News -

30 mln euro dla europejskich uniwersytetów

30 mln euro z przyszłorocznego budżetu programu Erasmus+ zostanie przeznaczone na rozwój europejskiego obszaru edukacji. Komisja uruchomi pilotażowy program współpracy europejskich szkół wyższych.


Nowa inicjatywa Komisji ma wiązać się z powołaniem do życia sześciu stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów. Współpraca w ramach stowarzyszeń ma ułatwić europejskim uniwersytetom realizowanie wspólnych projektów naukowych ponad granicami państw i zwiększyć ich konkurencyjność na świecie. 

O udział w programie mogą ubiegać się wszystkie instytucje szkolnctwa wyższego działające na terenie UE. Wnioski o dotacje muszą przedłożyć Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 28 lutego 2019 r. w przypadku stowarzyszeń, które mają rozpocząć działalność w okresie od 1 września do 1 grudnia tego samego roku.

Do 2024 r. ma powstać około 20 europejskich sieci szkół wyższych.

Europejski obszar edukacji to inicjatywa zapoczątkowana przez przywódców UE na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Projekt zakłada m.in. zwiększenie nakładów na europejską edukację, ujednolicenie systemów edukacji w poszczególnych państwach członkowskich, ułatwienie młodym ludziom dostępu do kształcenia i szkolenia na terenie całej Europy oraz zacieśnianie współpracy między europejskimi instytucjami edukacyjnymi.

Więcej informacji

stopka strony