News -

Czy zmiany klimatu wpływają na twoje życie?

Voices4Climate to nazwa konkursu na zdjęcie, film wideo lub audycję poświęconą zmianom klimatu, przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


Voices4Climate to nazwa konkursu na zdjęcie, film wideo, teledysk lub audycję poświęconą zmianom klimatu, przygotowanego przez Bank Światowy.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 13 do 35 lat. Zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęcia, nagranie teledysku, filmu lub przygotowanie audycji ilustrującej, w jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na nasz kraj, naszą wspólnotę, rodzinę czy grono znajomych.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (13-17 lat i 18-35 lat) oraz w następujących kategoriach tematycznych: rolnictwo, miasta, energetyka, lasy, płeć, zdrowie, zatrudnienie i zielona gospodarka oraz woda. Organizatorzy stworzyli też kategorię specjalną - TerrAfrica - w której oceniane będą audycje poświęcone Czarnemu Lądowi.

Do zdjęć należy załącznik opis, nie dłuższy niż 150 słów, najlepiej w języku angielskim. Audycje powinny trwać od 1 do 5 minut (TerrAfrica - 2-5 minut). W przypadku filmów konieczne są napisy w języku angielskim lub francuskim.

Najlepsze audycje zostaną zaprezentowane podczas Konferencji Klimatycznej ONZ (COP18) w Katarze (grudzień 2012 r.), natomiast najciekawsze zdjęcia, filmy wideo i teledyski zostaną przedstawione podczas spotkania poświęconego zmianom klimatu w lutym 2013 r. w Waszyngtonie.

Organizatorzy przewidują rozdanie ponad 70 nagród. Zwycięzca w kategorii teledysk będzie mógł spotkać się z pracownikami MTV.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 grudnia 2012 r., a w kategorii TerrAfrica - 29 października.
Więcej informacji na stronie:
http://connect4climate.org/blog/announcing-voices4climate-competition
stopka strony