News -

Dwa raporty Europosłów

Parlament Europejski przyjął 18 maja dwa raporty dotyczące sytuacji młodzieży na Starym Kontynencie.


Dokument „Kluczowe kompetencje dla zmieniającego się świata: wdrożenie programu edukacji i szkoleń 2010” podkreśla konieczność uwzględnienia w strategii Europa 2020 kwestii rozwoju kluczowych kompetencji – cyfrowych, społecznych i obywatelskich. Zaleca też wspieranie inicjatywy i kreatywności, przedsiębiorczości i świadomości kulturalnej, nowoczesnego podejścia do edukacji, uczenia się przez całe życie i zwiększonej mobilności studentów. Drugi z przyjętych raportów - „Unijna Strategia dla Młodzieży – inwestowanie i wspomaganie” wzywa do stworzenia bardziej efektywnego planu działań na rzecz młodych Europejczyków. Współpraca Państw Członkowskich powinna promować mobilność w poszukiwaniu wykształcenia i pracy, a organizacje młodzieżowe aktywniej kształtować politykę dotyczącą młodych ludzi. Źródło: www.youthforum.org
stopka strony