News -

Edukacja na rzecz pokoju

Najciekawsze metody dydaktyczne, stosowane w nauczaniu o kwestiach budzących kontrowersje, można zgłaszać do nagrody ufundowanej przez Evens Foundation.


Jak przekonują inicjatorzy organizowanego co dwa lata konkursu, szkoły nie powinny unikać poruszania kontrowersyjnych i trudnych tematów. Wielka odpowiedzialność spoczywa jednak na nauczycielach – powinni oni wiedzieć, jak poprowadzić zajęcia, by nikt nie poczuł się urażony. Tylko takie podejście może zagwarantować kształtowanie się wśród uczniów postaw obywatelskich i prodemokratycznych.

Do nagrody Peace Education 2017, przyznawanej przez Evans Foundation, można zgłaszać szkoły średnie lub organizacje, które: 
 - opracowały i wdrożyły lub wspierają wdrożenie trwałej strategii nauczania o kwestiach budzących kontrowersje, zarówno w klasie, jak i całym środowisku szkolnym;
 - stworzyły przestrzeń do dyskusji o kontrowersyjnych tematach, angażując w to uczniów;
 - rozumieją, reagują i pracują nad emocjami młodych ludzi – takimi jak stres, frustracja czy wrogość - wywoływanymi dyskusją o trudnych tematach.

Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, docenienie i wypromowanie tych metod, które mogą być z powodzeniem zastosowane w innych, podobnych placówkach.

Zwycięzca zostanie zaproszony na ceremonię wręczenia nagród podczas konferencji Conflict Matters jesienią 2017 r.

Zgłoszenia w języku angielskim należy przesłać do Marjolein Delvou (Marjolein.Delvou@evensfoundation.be) do 30 września 2016 r.

Więcej informacji na stronie Evens Foundation.

stopka strony