News -

Eurobarometr: strefa euro na tak

Zespół Eurobarometru donosi, że obywatele państw Eurolandu są zadowoleni ze wspólnej waluty. Euro cieszy się rekordowym poparciem.


Aż 74% ankietowanych jest zdania, że wspólna waluta to dobra rzecz dla Unii Europejskiej. To najlepszy wynik od 2010 roku, kiedy pytanie o euro zostało zadane w sondażu Eurobarometru po raz pierwszy. Dodatkowo aż 64% pytanych ocenia, że przystąpienie do unii walutowej miało dobry wpływ na rozwój ich krajów.

Z kolei 27% badanych twierdzi, że bycie częścią Eurolandu sprawia, że czują Europejczykami bardziej niż wcześniej, i choć wciąż jest to mniej niż 1/3, to najlepszy wynik od 2007 roku.

Ponad 3/4 ankietowanych przyznaje jednak, że strefa euro wymaga pogłębionych reform.

Więcej informacji

stopka strony