News -

Europejski Obszar Edukacji 2018

Komisja Europejska zaprasza do lektury raportu poświęconego rezultatom wdrażania Procesu Bolońskiego w poszczególnych państwach członkowskich.


Autorzy publikacji opisują stan realizacji założeń Europejskiego Obszaru Edukacji w szkolnictwie wyższym w  trzy lata po konferencji w Erywaniu.

Za pomocą danych ilościowych i jakościowych pokazują, że większość państw UE dobrze wykorzystało ten czas i wdrożyło sporo reform mających na celu dostosowanie narodowych stystemów szkolnictwa wyższego do standardów zdefiniowanych przez Proces Boloński oraz zapewnienie europejskim studentom równego dostępu do edukacji. 

Publikację "The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report" można pobrać ze stron KE.

stopka strony