News -

Eurostat - publikacja 2017

Europejski Urząd Statystyczny opublikował analizy w najnowszej publikacji.


Europejski Urząd Statystyczny, który  zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA  wydał publikację, w której podsumowuje najnowsze trendy w różnych obszarach.

Autorzy wyodrębnili 12 obszarów: polityka regionalna i priorytety Komisji Europejskiej, zdrowie, edukacja, populacja, praca, ekonomia, biznes, innowacje i badania, ekonomia cyfrowa i społeczeństwo, turystyka, transport, rolnictwo. Publikacja jest opatrzona zestawem map i grafów. 

Analizy Eurostatu są bardzo istotne, bo na ich podstawie organy Unii Europejskiej podejmują kluczowe decyzje. 

Cała publikacja do pobrania ze strony Komisji Europejskiej.

stopka strony