News -

EYE 2016 - zgłoś warsztat!

Masz pomysł na wydarzenie, które powinno znaleźć się w programie przyszłorocznego Europejskiego Spotkania Młodzieży? Zgłoś się!


Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie organizowane przez Parlament Europejski, w trakcie którego tysiące młodych ludzi z całej Unii może spotkać się z europejskimi decydentami, by wymienić poglądy na temat najważniejszych problemów młodzieży.

II edycja imprezy, organizowana pod hasłem "Razem możemy dokonać zmiany!” odbędzie się w Strasburgu w dniach 20-21 maja 2016 r. Inicjatorzy EYE już teraz jednak szukają pełnych energii młodych ludzi i organizacji, które chciałyby mieć wpływ na program imprezy. 

Propozycje mogą dotyczyć przeprowadzenia warsztatów poświęconych jednemu z pięciu głównych tematów EYE:
 - pokój czy wojna: perspektywy dla pokoju na Ziemi;
 - bierność czy zaangażowanie: program na rzecz tętniącej życiem demokracji;
 - wykluczenie czy dostęp: walka z bezrobociem młodzieży;
 - stagnacja czy postęp: przyszłość rynku pracy;
 - upadek czy sukces: nowe drogi ku zrównoważonej Europie.

Termin nadsyłania propozycji mija 4 września 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Parlamentu Europejskiego oraz na Facebooku.

stopka strony