News -

KNOW AMERICA 2015

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Know America 2015”, którego celem jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do wyszukiwania informacji. Rywalizacja ta składa się z trzech etapów: testu wiedzy, eseju oraz części kończącej rozgrywki.


W pierwszym etapie rozgrywek uczniowie, po zarejestrowaniu się na konkursowej stronie internetowej, zdalnie odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Mają one formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty", sport. 60 uczestników wstępnej części rozgrywek, którzy uzyskają najwięcej punktów w teście, zakwalifikuje się do drugiego etapu rywalizacji, który będzie polegał na napisaniu po polsku eseju, na jeden z 15 podanych tematów. Maksymalnie 30 twórców najwyżej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt organizatora rozgrywek do Warszawy, na trzydniowe spotkanie laureatów zawodów. W jego programie znajdą się m.in.: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne. Autorzy 15 najciekawszych esejów zakwalifikowani zostaną do ostatniej części konkursu. Odbędzie się ona w Collegium Civitas w Warszawie i będzie składać się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Jej tematy - zagadnienia do rozmowy - zostaną podane do publicznej wiadomości w połowie stycznia 2015 r. Osoby, które wywiążą się najlepiej z postawionych przed nimi zadań konkursowych otrzymają atrakcyjne nagrody, wśród których znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%) oraz miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie (wraz z kwotą 1500 zł na pokrycie kosztów utrzymania w Warszawie). Osoby zainteresowane udziałem w tej rywalizacji proszone są o wypełnienie do 7 listopada 2014 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Po rejestracji i zalogowaniu się na stronie uzyskają one dostęp do konkursowych pytań testowych, na które muszą udzielić odpowiedzi do dnia 16 listopada 2014 r. Więcej informacje nt. konkursu „Know America 2015”, w tym pełen regulamin rozgrywek oraz jego harmonogram, znaleźć można na stronie: www.know-america.org.
stopka strony