News -

Konkurs o odpowiedzialnym biznesie

Napisz tekst o inicjatywie Enterprise 2020 i zdobądź profesjonalny sprzęt dziennikarski. Wystarczy kreatywność i odwaga.


Konkurs organizuje sieć CSR (Corporate Social Responsibility) Europe. Zadaniem uczestników – w wieku od 16 do 30 lat – jest opisanie prowadzonej przez tę instytucję inicjatywy Enterprise 2020 w ciekawy i innowacyjny sposób. Forma jest dowolna: może to być tekst prasowy, audycja radiowa lub materiał filmowy – ważne, by stworzony został w jednym z oficjalnych języków Unii lub chorwackim, norweskim, rosyjskim, tureckim bądź serbskim. Do pracy musi być też dołączone streszczenie w języku angielskim, nie dłuższe niż 300 słów. Temat zgłaszanych prac musi być związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a w szczególności inicjatywą Enteprise 2020. Troje zwycięzców konkursu otrzyma profesjonalny sprzęt dziennikarski. Wybrane prace zostaną też opublikowane w internetowym katalogu, który otrzymają wszystkie firmy należące do CSR Europe. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 grudnia 2010 r. Więcej o inicjatywie Enterprise 2020 i samym konkursie www.csreurope.org/pages/en/youngjournalists.html
stopka strony