News -

Kultura w Europie - Podkarpacie w kulturze

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów zaprasza do lektury II tomu publikacji poświęconej roli kultury w jednoczącej się Europie.


W książce pod redakcją Ewy Nowak-Koprowicz znalazło się pięć raportów opisujących:

- trendy w polityce kulturalnej na szczeblu instytucji europejskich na przykładzie inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury (tekst autorstwa redaktorki publikacji);
- działalność unikalnych w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na przykładzie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie (autorstwa Janusza Dźwierzyńskiego);
- działalność lokalnego centrum kultury na przykładzie: biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie (autorstwa Agnieszki Drewniak) oraz Domu Fotografii w Krośnie (autorstwa Łukasza Grudysza);
- kulturotwórczą rolę organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” (autorstwa Aleksandry Chodasz).

Publikacja dostępna jest na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

stopka strony