News -

Kultura w ruchu

Opisy trzydziestu pięciu projektów sfinansowanych przez unijny program Kultura zawiera broszura pt. Kultura w ruchu.


Opisy trzydziestu pięciu projektów sfinansowanych przez unijny program Kultura zawiera broszura pt. Kultura w ruchu. Wszystkie inicjatywy łączy wspólny cel - promocja mobilności europejskich artystów. Publikacja ma trzy wersje językowe: angielską, francuską i niemiecką. Do ściągnięcia ze [strony](http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc599_en.htm. ).
stopka strony